InboxAware: Lleoli Mewnflwch E-bost, Monitro Cyflenwi ac Enw Da

Mae dosbarthu e-bost i'r blwch derbyn yn parhau i fod yn broses rwystredig i fusnesau cyfreithlon wrth i sbamwyr barhau i gam-drin a niweidio'r diwydiant. Oherwydd ei bod mor hawdd a rhad anfon e-bost, gall sbamwyr neidio o wasanaeth i wasanaeth, neu hyd yn oed sgriptio eu hanfoniadau eu hunain o'r gweinydd i'r gweinydd. Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) wedi cael eu gorfodi i ddilysu anfonwyr, adeiladu enw da ar anfon cyfeiriadau IP a pharthau, yn ogystal â gwneud gwiriadau ym mhob un

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Infograffig: Canllaw i Ddatrys Problemau Materion Cyflenwi E-bost

Pan fydd e-byst yn bownsio gall achosi llawer o aflonyddwch. Mae'n bwysig cyrraedd y gwaelod - cyflym! Y peth cyntaf y dylem ddechrau ag ef yw cael dealltwriaeth o'r holl elfennau sy'n rhan o gael eich e-bost i'r mewnflwch ... mae hyn yn cynnwys glendid eich data, eich enw da IP, eich cyfluniad DNS (SPF a DKIM), eich cynnwys, ac unrhyw rai adrodd ar eich e-bost fel sbam. Dyma ffeithlun sy'n darparu a

7 Rhesymau dros lanhau'ch rhestr e-bost a sut i lanhau tanysgrifwyr

Rydyn ni'n canolbwyntio llawer ar farchnata e-bost yn ddiweddar oherwydd rydyn ni wir yn gweld llawer o broblemau yn y diwydiant hwn. Os yw gweithrediaeth yn parhau i'ch plagio ar dwf eich rhestr e-bost, mae gwir angen i chi eu cyfeirio at yr erthygl hon. Y gwir yw, po fwyaf a hŷn eich rhestr e-bost, y mwyaf o ddifrod y gallai fod yn ei gael i'ch effeithiolrwydd marchnata e-bost. Yn lle hynny, dylech chi ganolbwyntio ar faint o danysgrifwyr gweithredol sydd gennych chi ar eich

Sut Cynyddodd Purio Ein Rhestr Tanysgrifwyr Cynyddodd ein CTR 183.5%

Roeddem yn arfer hysbysebu ar ein gwefan fod gennym dros 75,000 o danysgrifwyr ar ein rhestr e-bost. Er bod hynny'n wir, roedd gennym fater cyflawni swnllyd lle roeddem yn mynd yn sownd mewn ffolderau sbam lawer. Er bod 75,000 o danysgrifwyr yn edrych yn wych pan rydych chi'n chwilio am noddwyr e-bost, mae'n hollol ofnadwy pan fydd gweithwyr proffesiynol e-bost yn gadael i chi wybod nad oedden nhw'n cael eich e-bost oherwydd ei fod yn mynd yn sownd yn y ffolder sothach. Mae'n fan rhyfedd i

10 Metrig Olrhain E-bost Dylech chi fod yn Monitro

Wrth ichi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae angen i chi ganolbwyntio ar nifer o fetrigau i wella eich perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd rydych chi'n monitro eich perfformiad e-bost. Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi rhannu rhai o'r fformwlâu y tu ôl i fetrigau e-bost allweddol. Lleoli Mewnflwch - rhaid monitro ffolderau SPAM a hidlwyr sothach os