BunnyStudio: Dewch o Hyd i Dalent Trosleisio Proffesiynol a Chyflawni'ch Prosiect Sain yn Gyflym ac yn Hawdd

Nid wyf yn siŵr pam y byddai unrhyw un yn troi eu meicroffon gliniadur ymlaen ac yn gwneud gwaith ofnadwy yn adrodd fideo proffesiynol neu drac sain ar gyfer eu busnes. Mae ychwanegu llais proffesiynol a thrac sain yn rhad, yn syml ac mae'r dalent allan yna yn anhygoel. BunnyStudio Er y cewch eich temtio i fynd i chwilio am gontractwr ar unrhyw nifer o gyfeiriaduron, mae BunnyStudio wedi'i dargedu'n uniongyrchol at gwmnïau sydd angen cymorth sain proffesiynol gyda'u hysbysebion sain, podledu,

Sonix: Trawsgrifio, Cyfieithu ac Isdeitlo Awtomataidd mewn Ieithoedd 40+

Ychydig fisoedd yn ôl, rhannais fy mod wedi gweithredu cyfieithiadau peiriant o fy nghynnwys a ffrwydrodd gyrhaeddiad a thwf y wefan. Fel cyhoeddwr, mae twf fy nghynulleidfa yn hanfodol i iechyd fy safle a busnes, felly rwyf bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ... ac mae cyfieithu yn un ohonynt. Yn y gorffennol, rydw i wedi defnyddio Sonix i ddarparu trawsgrifiadau o fy mhodlediad ... ond maen nhw wedi gwneud hynny

ICanLocalize: Cyfieithu Eich Safle Busnes yn Fforddiadwy I Gyrraedd Cynulleidfaoedd Newydd

Mae fy asiantaeth yn gweithio i gynorthwyo cwmni dwyieithog sy'n gysylltiedig â gofal iechyd i adeiladu eu gwefan, ei optimeiddio i chwilio, a datblygu cyfathrebiadau marchnata i'w cleientiaid. Er bod ganddyn nhw safle WordPress braf, roedd y bobl a'i hadeiladodd yn dibynnu ar gyfieithu peiriannau ar gyfer ymwelwyr a oedd yn siarad Sbaeneg. Mae tair her gyda chyfieithiad peiriant y wefan, serch hynny: Dialect - Nid oedd y cyfieithiad peiriant Sbaeneg wedi ystyried tafodiaith Mecsicanaidd ei hymwelwyr. Terminoleg

Sut i Sianelu'ch Cyfieithiad Marchnata Gwariant i Fudd o'r Hwb E-Fasnach

Mae e-fasnach wedi bod yn duedd gynyddol dros y degawd diwethaf. A chyda'r pandemig, mae mwy o bobl yn siopa ar-lein nag erioed. Mae e-fasnach yn ffordd berffaith o gyrraedd demograffeg ledled y byd o'r tu ôl i gyfrifiadur. Isod, byddwn yn edrych ar bwysigrwydd marchnata gwasanaethau cyfieithu a sut i'w defnyddio i hybu eich gwerthiannau eFasnach. Pam ei fod yn talu i ddefnyddio cyfieithu marchnata proffesiynol ar gyfer eich Strategaeth Farchnata Ryngwladol Gan ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu marchnata proffesiynol

GTranslate: Ategyn Cyfieithu WordPress Syml Gan Ddefnyddio Google Translate

Yn y gorffennol, rwyf wedi bod yn betrusgar wrth ddefnyddio cyfieithiad peiriant o fy safle. Byddwn i wrth fy modd yn cael cyfieithwyr ledled y blaned i gynorthwyo i gyfieithu fy safle ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd, ond yn syml, does dim ffordd y byddwn yn adennill y costau hynny. Wedi dweud hynny, rwy'n sylwi bod cynnwys fy ngwefan yn cael ei rannu'n rhyngwladol dipyn - ac mae llawer o bobl yn defnyddio Google Translate i ddarllen fy nghynnwys yn eu hiaith frodorol. Hynny