8 Nodweddion Brand Da “V” ery

Am flynyddoedd roeddwn i'n arfer poo-poo y syniad o frandio. Roedd criw o bobl gyffyrddus o ddadleuol yn dadlau am y lliw gwyrdd mewn logo yn ymddangos yn amlwg i mi. Yn yr un modd â thag pris asiantaethau brandio a gododd ddegau neu hyd yn oed gannoedd o filoedd o ddoleri. Mae fy nghefndir mewn peirianneg. Yr unig god lliw y gwnes i ofalu amdano oedd weirio rhywbeth gyda'i gilydd. Fy ngwaith oedd datrys yr hyn a dorrwyd ac yna ei drwsio.

Sut mae Hysbysebu'n Gweithio

Wrth ymchwilio i bwnc hysbysebu, digwyddais ar ffeithlun ar How Advertising Makes Us Buy. Mae'r ffeithlun isod yn agor gyda'r syniad bod cwmnïau'n gyfoethog a bod ganddyn nhw bentyrrau o arian ac maen nhw'n ei ddefnyddio i drin eu cynulleidfa wael. Rwy'n credu bod hynny'n syniad eithaf annifyr, anffodus ac annhebygol. Mae'r syniad cyntaf mai dim ond cwmnïau cyfoethog yn hysbysebu yn syniad rhyfedd. Nid yw ein cwmni'n gyfoethog ac, mewn gwirionedd, roedd ganddo gwpl