FindThatLead Prospector: Chwilio a Dod o Hyd i Gyfeiriadau E-bost Arweiniol wedi'u Targedu

Ydych chi'n chwilio am e-bost targed penodol ond nid ydych chi'n gwybod sut i'w cyrraedd? Mae gan FindThatLead gronfa ddata gynhwysfawr o gyfeiriadau e-bost a rhyngwyneb i'w holi a'u lawrlwytho i'w chwilio. A yw'n gyfreithiol? A dweud y gwir, ie. Mae'r holl negeseuon e-bost yn cael eu cynhyrchu gydag algorithm FindThatLead yn seiliedig ar batrymau, neu i'w cael ar wefannau cyhoeddus trwy'r we. Sut mae FindThatLead Prospector yn Gweithio Dewis cylchraniad - Dewiswch rhwng y gwahanol newidynnau i wneud eich chwiliad yn fwy

Ail-ddylunio E-bost: 6 Nodwedd sydd Angen Ail-feddwl

Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae e-bost wedi bod o gwmpas ers rhwng 30 a 40 mlynedd. Mae ei werth yn amlwg, gyda chymwysiadau'n rhychwantu agweddau cymdeithasol a phroffesiynol ar fywyd. Yr hyn sy'n amlwg hefyd, fodd bynnag, yw pa mor hen ffasiwn yw technoleg e-bost mewn gwirionedd. Mewn sawl ffordd, mae e-bost yn cael ei ôl-ffitio i aros yn berthnasol i anghenion cynyddol defnyddwyr heddiw. Ond pa mor aml allwch chi dincio gyda rhywbeth cyn i chi gyfaddef efallai bod ei amser wedi mynd heibio?