Hysbysebu Ymddygiadol yn erbyn Hysbysebu Cyd-destunol: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Weithiau mae hysbysebu digidol yn cael rap gwael am y gost, ond ni ellir gwadu y gall arwain at ganlyniadau pwerus o'i wneud yn gywir. Y peth yw bod hysbysebu digidol yn galluogi cyrhaeddiad llawer ehangach nag unrhyw fath o farchnata organig, a dyna pam mae marchnatwyr mor barod i wario arno. Mae llwyddiant hysbysebion digidol, yn naturiol, yn dibynnu ar ba mor dda y maent yn cyd-fynd ag anghenion a dymuniadau’r gynulleidfa darged.

Targedu Cyd-destunol: Yr Ateb i Amgylcheddau Ad Brand-Ddiogel?

Mae pryderon preifatrwydd cynyddol heddiw, ynghyd â thranc y cwci, yn golygu bod angen i farchnatwyr nawr gynnal ymgyrchoedd mwy personol, mewn amser real ac ar raddfa. Yn bwysicach fyth, mae angen iddynt ddangos empathi a chyflwyno eu negeseuon mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Dyma lle mae pŵer targedu cyd-destunol yn dod i rym. Mae targedu cyd-destunol yn ffordd i dargedu cynulleidfaoedd perthnasol gan ddefnyddio geiriau allweddol a phynciau sy'n deillio o'r cynnwys o amgylch rhestr hysbysebion, nad oes angen cwci neu'i gilydd arno

Canllaw i Ddylunio Sgwrs Ar Gyfer Eich Chatbot - Gan Landbot

Mae Chatbots yn parhau i fynd yn fwy a mwy soffistigedig ac yn darparu profiad llawer mwy di-dor i ymwelwyr safle nag a wnaethant hyd yn oed flwyddyn yn ôl. Mae dyluniad sgwrsio wrth wraidd pob defnydd llwyddiannus o chatbot ... a phob methiant. Mae Chatbots yn cael eu defnyddio ar gyfer awtomeiddio dal a chymhwyso plwm, cymorth i gwsmeriaid a chwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin), awtomeiddio ar fwrdd, argymhellion cynnyrch, rheoli a recriwtio adnoddau dynol, arolygon a chwisiau, archebu ac archebion. Disgwyliadau ymwelwyr safle

Beth Mae “Marchnata Cyd-destun” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Fel rhywun sydd wedi gwneud gyrfa allan o gynnwys, cyfathrebu ac adrodd straeon, mae gen i le arbennig yn fy nghalon ar gyfer rôl “cyd-destun.” Dim ond pan fyddant yn deall cyd-destun y neges y daw'r hyn yr ydym yn ei gyfathrebu - p'un ai mewn busnes neu yn ein bywydau personol - yn berthnasol i'n cynulleidfa. Heb gyd-destun, collir ystyr. Heb gyd-destun, mae cynulleidfaoedd yn drysu ynghylch pam rydych chi'n cyfathrebu â nhw, beth maen nhw i fod i'w gymryd, ac, yn y pen draw, pam eich neges