Sefydlu ar gyfer Llwyddiant Marchnata yn 2017

Er ei bod yn bosibl bod tymor y Nadolig yn cychwyn, gyda phartïon staff yn cael eu hamserlennu a mins peis yn gwneud rowndiau'r swyddfa, dyma'r amser hefyd i fod yn meddwl ymlaen at 2017 i sicrhau y bydd marchnatwyr yn dathlu'r ymhen 12 mis. llwyddiant maen nhw wedi'i weld. Er y gallai Prif Swyddogion Meddygol ledled y wlad fod yn anadlu ochenaid o ryddhad ar ôl 2016 heriol, nid nawr yw'r amser i laesu dwylo. Yn

5 Rheswm Mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Rhaglenni Teyrngarwch Cwsmer

Gwnaeth CrowdTwist, datrysiad teyrngarwch cwsmeriaid, a Brand Innovators arolwg o 234 o farchnatwyr digidol ym mrandiau Fortune 500 i ddarganfod sut mae rhyngweithiadau defnyddwyr yn croestorri â rhaglenni teyrngarwch. Maent wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn, y Dirwedd Teyrngarwch, felly gallai marchnatwyr ddysgu sut mae teyrngarwch yn cyd-fynd â strategaeth farchnata gyffredinol sefydliad. Mae gan hanner yr holl frandiau raglen ffurfiol eisoes tra dywedodd 57% eu bod yn mynd i gynyddu eu cyllideb yn 2017 Pam mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Teyrngarwch Cwsmer

Buddion Rhaglenni Teyrngarwch Cwsmer

Hyd yn oed yn B2B, mae ein hasiantaeth yn edrych ar sut y gallwn ddarparu gwerth i'n cleientiaid y tu hwnt i'n rhwymedigaeth gontractiol. Yn syml, nid yw'n ddigon i sicrhau canlyniadau mwyach - mae angen i gwmnïau ragori ar y disgwyliadau. Os yw'ch busnes yn drafodiad uchel / refeniw isel, mae rhaglen teyrngarwch cwsmeriaid yn gwbl hanfodol ynghyd â'r dechnoleg i'w reoli. Mae 3.3 biliwn o aelodaeth rhaglenni teyrngarwch yn yr UD, 29 i bob cartref Mae 71% o gwsmeriaid rhaglenni teyrngarwch yn gwneud $ 100,000 neu fwy

Optimeiddio'r Llwybr o Drosi Arweinydd i Gwsmer

Nid oes prinder cwmnïau sydd angen cymorth i drosi cwsmeriaid. Rydyn ni i gyd yn hynod o brysur ac rydyn ni bob amser wedi bod yn wych yn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau gwych, ond yn aml yn methu â darparu llwybr llyfn i dennyn ddod yn gwsmer. Mae technoleg marchnata yn darparu'r offer i bontio'r bwlch hwnnw a meithrin yr arweinyddion hynny'n effeithlon. Yn yr ffeithlun hwn o ReachLocal, byddwch yn mynd ar daith gydag arweinydd gwerthu, yr holl ffordd o'i

Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu. Nid felly. Nid felly o gwbl. Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, dim un

newBrandAnalytics yn lansio Pulse, Deallusrwydd Cymdeithasol Amser Real

mae newBrandAnalytics (nBA) wedi lansio Pulse, platfform yn y cwmwl sy'n helpu cwsmeriaid fel McDonald's, David Bridal, Sporting Goods ac Subway DICK i gael gwelededd amser real i bynciau a sgyrsiau sy'n tueddu i effeithio ar eu canfyddiad brand a chynhyrchion. Mae Pulse yn cynnwys meddalwedd gwrando cymdeithasol sy'n casglu sylwadau a sgyrsiau unigol, yn darparu data sy'n tueddu ac yn caniatáu i'r brand ymateb mewn amser real. Mae gan Pulse dair nodwedd ddiffiniol: System synhwyro a rhybuddio cynnar - mae Pulse yn anfon rhybudd yn awtomatig i'w nodi

Uchafbwyntiau'r Adroddiad Mynegai Cwsmeriaid Cymdeithasol

Gan ddefnyddio meddalwedd gwrando cymdeithasol, rydym bob dydd yn nodi cwynion, camweddau, ceisiadau gwasanaeth neu ganmoliaeth a wneir i gwmnïau nad oes ganddynt unrhyw ymateb gan y busnes a dargedir. Tra bod defnyddwyr bellach yn dominyddu cyfryngau cymdeithasol, mae busnesau'n gwaethygu wrth ymateb. Yn ôl Sprout Social - mae 4 allan o 5 cais yn mynd heb eu hateb! Ouch. Mae'r rhain yn uchafbwyntiau o Adroddiad Ymgysylltu Mynegai Cymdeithasol Sprout, gan ddarparu mewnwelediad y tu ôl i gwsmeriaid cymdeithasol heddiw, twf cyflym ymgysylltiad defnyddwyr i mewn a

Mae'n bryd troi'ch cwmni i fyny

Pan fydd cwmnïau'n disgrifio eu hierarchaeth reoli, byddwch fel arfer yn cael diagram eithaf cŵl sy'n graddio gweithwyr yn ôl pwy maen nhw'n adrodd iddyn nhw. Mae'r rhai sydd â'r pŵer a'r iawndal bob amser wedi'u rhestru ar y brig ... yn nhrefn eu pwysigrwydd. Nid yw'n syndod. Mae hyn yn rhoi'r cwsmer ar waelod yr hierarchaeth. Yn nodweddiadol, y gweithwyr hynny sy'n delio â rhagolygon a chwsmeriaid yn ddyddiol yw'r dynol â'r cyflog isaf, dibrofiad, gorweithiedig ac dibwys