7 Strategaethau Cwpon Gallwch eu Corffori Er mwyn i'r Pandemig Yrru Mwy o Drosiadau Ar-lein

Mae angen atebion modern ar gyfer problemau modern. Er bod y teimlad hwn yn wir, weithiau, hen strategaethau marchnata da yw'r arf mwyaf effeithiol yn arsenal unrhyw farchnatwr digidol. Ac a oes unrhyw beth hŷn a mwy gwrth-ffwl na gostyngiad? Mae'r fasnach wedi profi sioc arloesol a ddaeth yn sgil pandemig COVID-19. Am y tro cyntaf mewn hanes, gwelsom sut mae siopau manwerthu yn delio â sefyllfa heriol yn y farchnad. Gorfododd nifer o gloeon cwsmeriaid gwsmeriaid i siopa ar-lein. Y nifer

Mewnosod: Nodweddion Ymgysylltu Ap Symudol Codless

Dyluniwyd Insert fel y gallai ymgyrchwyr ap symudol gael eu gweithredu gan farchnatwyr heb fod angen datblygu apiau symudol. Mae gan y platfform ystod eang o nodweddion ymgysylltu y gellir eu mewnosod, eu diweddaru a'u rheoli'n hawdd. Mae'r amrywiaeth o nodweddion wedi'u hadeiladu ar gyfer marchnatwyr a thimau cynnyrch i bersonoli taith y defnyddiwr, sbarduno unrhyw bryd, cynyddu ymgysylltiad, a mesur a dadansoddi perfformiad yr ap. Mae'r apiau'n frodorol i iOS ac Android. Mae'r nodweddion yn cael eu dadansoddi

Siopa Eich Smotyn: Ap Bargeinion Symudol a Adeiladwyd ar gyfer y Defnyddiwr

Gwobrau symudol, bargeinion symudol, cwponau symudol, e-byst ... mae gan bob un o'r apiau hyn un nodwedd yn gyffredin. Maent i gyd yn gymwysiadau gwthio sy'n diddiwedd y defnyddiwr i ddefnyddio'r hyrwyddiadau sy'n cael eu gwthio iddynt. Mae hynny'n wych i rai defnyddwyr, ond mae llawer o ddefnyddwyr eisiau manteisio ar fargeinion pan fyddant yn barod i wneud hynny. Dyna'r syniad y tu ôl i Shop Your Spot. Rwy'n gwerthfawrogi'r strategaeth y tu ôl i'r cais hwn oherwydd ei fod yn grymuso'r defnyddiwr yn hytrach na'r

PassbeeMedia: Platfform Cwpon Symudol, Waled a Theyrngarwch Cynhwysfawr

Mae PassbeeMedia yn caniatáu i ddefnyddwyr greu a dosbarthu cynigion, bargeinion a chwponau lleol Apple Passbook, Google a Samsung Wallet yn hawdd gyda chwsmeriaid ledled y byd gyda llwyfan hunanwasanaeth syml sy'n cyrraedd defnyddwyr lle maen nhw ar-lein ac ar eu dyfais symudol. Er bod llwyfannau marchnata symudol eraill yn cynnig ychydig o nodweddion, mae gan PassbeeMedia gyfres gynhwysfawr o offer marchnata symudol - gan gynnwys cwponau cod QR, negeseuon testun, tocynnau digidol, waledi digidol, iBeacon, rhaglenni a chardiau teyrngarwch, wedi'u byrhau

Portread o Ddefnyddiwr Symudol

Mae technoleg symudol yn newid popeth. Gall defnyddwyr siopa, cael cyfarwyddiadau, pori'r we, rhyngweithio â ffrindiau trwy amrywiaeth eang o ffurfiau cyfryngau, a dogfennu eu bywydau gydag un ddyfais sy'n ddigon bach i ffitio yn eu pocedi. Erbyn 2018, amcangyfrifir y bydd 8.2 biliwn o ddyfeisiau symudol gweithredol yn cael eu defnyddio. Yr un flwyddyn honno, disgwylir i fasnach symudol ddod i ben $ 600 biliwn mewn gwerthiannau blynyddol. Yn amlwg, mae'r byd busnes yn cael ei chwyldroi gan y diweddaraf hwn

Marchnata Symudol: Ei wneud yn Bersonol

Cynhaliwyd arolwg ar-lein Hipcricket yn 2014, Agweddau Defnyddwyr ar Farchnata Symudol, ym mis Ebrill 2014 gan dargedu 1,202 o oedolion yn yr UD. Canfu’r arolwg fod Marchnatwyr eisoes yn mabwysiadu ffôn symudol a bod defnyddwyr yn ymateb. Dywedodd dwy ran o dair o'r ymatebwyr eu bod wedi derbyn neges destun gan frand yn ystod y 6 mis diwethaf a bod bron i hanner y defnyddwyr o'r farn bod y neges destun yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae marchnatwyr yn colli'r marc o ran anfon negeseuon perthnasol, wedi'u personoli, sydd

Zavers: Dosbarthiad Cwpon Digidol gan Google

Mae Google yn ymestyn ei gyrhaeddiad i ddosbarthiad cwpon digidol gyda Zavers. Mae Zavers yn galluogi manwerthwyr i gael y cwponau cywir i'r siopwyr cywir, ehangu rhaglenni gwobrau, ac olrhain prynedigaeth mewn amser real. Mae siopwyr yn dod o hyd i ostyngiadau i'r gwneuthurwr ar eu hoff wefannau manwerthwyr ac yn ychwanegu'r cwponau digidol at eu cardiau ar-lein. Mae cynilion yn cael eu tynnu'n awtomatig wrth y ddesg dalu pan fydd siopwyr yn cyfnewid eu cerdyn gwobrwyo neu'n teipio eu rhifau ffôn - dim sganio na didoli corfforol