Darganfyddwch y Cwmnïau sy'n Ymweld â'ch Gwefan

Yr wythnos hon, bu'n rhaid i mi fynd i arddangosiad eithaf cyffrous o Demandbase Stream ?. Mae Demandbase Stream yn gymhwysiad Adobe AIR sy'n eich galluogi i fonitro'ch traffig ar y we mewn amser real. Mae David Lieberman, Is-lywydd Datblygu Busnes yn disgrifio Ffrwd Demandbase: Demandbase Stream yw'r cymhwysiad Gwe di-borwr cyntaf sy'n galluogi pobl gwerthu a marchnata i ddarganfod pa fusnesau sy'n ymweld â'u Gwefan, beth yw eu diddordebau, a phwy i gysylltu â nhw. Trwy lawrlwytho

Cerdyn Busnes Geiriau!

Fe darodd Wordle y blogosffer cwpl wythnosau yn ôl ac mae blogwyr wedi bod yn fwrlwm! Mae Wordle yn gymhwysiad Java sy'n trawsnewid eich cwmwl tag yn beth o harddwch. Roeddwn i'n meddwl bod Wordle yn cŵl, ond nid o reidrwydd yn blogworthy. Heddiw, ymgynghorais ar gyfer Sharpminds. Trosglwyddodd un o'r bobl yn y sesiwn, Linda Watts, ei cherdyn ac fe roddodd wên ar fy wyneb ar unwaith! Roedd gan Linda gasgliad cyfan ohonyn nhw (yn ogystal â rhai