Cwmwl Marchnata: Sut i Greu Awtomatiaeth mewn Stiwdio Awtomeiddio i Fewnforio Cysylltiadau SMS i MobileConnect

Yn ddiweddar, gweithredodd ein cwmni Salesforce Marketing Cloud ar gyfer cleient a oedd â thua dwsin o integreiddiadau a oedd â thrawsnewidiadau cymhleth a setiau rheolau cyfathrebu. Yn y gwraidd roedd canolfan Shopify Plus gyda Recharge Subscriptions, datrysiad poblogaidd a hyblyg ar gyfer offrymau e-fasnach sy'n seiliedig ar danysgrifiad. Mae gan y cwmni weithrediad negeseuon symudol arloesol lle gallai cwsmeriaid addasu eu tanysgrifiadau trwy neges destun (SMS) ac roedd angen iddynt symud eu cysylltiadau symudol drosodd i MobileConnect. Mae'r ddogfennaeth ar gyfer

Canolfan Dewis E-bost a Tudalennau Dad-danysgrifio: Defnyddio Rolau yn erbyn Cyhoeddiadau

Am y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar fudo a gweithredu cymhleth Salesforce a Marketing Cloud. Yn gynnar yn ein darganfyddiad, gwnaethom dynnu sylw at rai materion allweddol mewn perthynas â'u dewisiadau - a oedd yn seiliedig ar weithrediadau iawn. Pan ddyluniodd y cwmni ymgyrch, byddent yn creu rhestr o dderbynwyr y tu allan i'w platfform marchnata e-bost, yn uwchlwytho'r rhestr fel rhestr newydd, yn dylunio'r e-bost, ac yn ei anfon i'r rhestr honno.

Esboniad o Ddull Clyfar tuag at Bersonoli E-bost

Mae marchnatwyr yn tueddu i weld personoli e-bost fel cliw i effeithiolrwydd uwch ymgyrchoedd e-bost a'i ddefnyddio'n aruthrol. Ond credwn fod dull doeth o bersonoli e-bost yn rhoi canlyniadau gwell o safbwynt cost-effeithiolrwydd. Rydym yn bwriadu i'n herthygl ddatblygu o hen e-bost swmp da i bersonoli e-bost soffistigedig er mwyn dangos sut mae gwahanol dechnegau'n gweithio yn dibynnu ar y math a phwrpas e-bost. Rydyn ni'n mynd i roi theori ein