Canolfan Dewis E-bost a Tudalennau Dad-danysgrifio: Defnyddio Rolau yn erbyn Cyhoeddiadau

Am y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar fudo a gweithredu cymhleth Salesforce a Marketing Cloud. Yn gynnar yn ein darganfyddiad, gwnaethom dynnu sylw at rai materion allweddol mewn perthynas â'u dewisiadau - a oedd yn seiliedig ar weithrediadau iawn. Pan ddyluniodd y cwmni ymgyrch, byddent yn creu rhestr o dderbynwyr y tu allan i'w platfform marchnata e-bost, yn uwchlwytho'r rhestr fel rhestr newydd, yn dylunio'r e-bost, ac yn ei anfon i'r rhestr honno.

Esboniad o Ddull Clyfar tuag at Bersonoli E-bost

Mae marchnatwyr yn tueddu i weld personoli e-bost fel cliw i effeithiolrwydd uwch ymgyrchoedd e-bost a'i ddefnyddio'n aruthrol. Ond credwn fod dull doeth o bersonoli e-bost yn rhoi canlyniadau gwell o safbwynt cost-effeithiolrwydd. Rydym yn bwriadu i'n herthygl ddatblygu o hen e-bost swmp da i bersonoli e-bost soffistigedig er mwyn dangos sut mae gwahanol dechnegau'n gweithio yn dibynnu ar y math a phwrpas e-bost. Rydyn ni'n mynd i roi theori ein

Beth yw marchnata B2B ar sail cyfrif?

Sut mae'ch tîm gwerthu yn teimlo mewn gwirionedd am eich marchnata? Pryd bynnag y gofynnir y cwestiwn hwnnw i farchnatwyr B2B, mae'r ymatebion yn gyffredinol. Mae marchnatwyr yn teimlo eu bod nhw'n plygu drosodd yn ôl i gyflenwi nifer fawr o dennynau, ac nid yw Gwerthiannau'n blaen yn teimlo'r cariad. Mae'r cyfnewid yn mynd rhywbeth fel hyn. Marchnata: Fe wnaethon ni gyflawni 1,238 o Arweinwyr Cymwys Marchnata (MQLs) y chwarter hwn, 27% yn uwch na'n nod! Gwerthiannau: Nid ydym yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnom. Os yw hynny'n swnio

Mae ExactTarget Marketing Cloud yn Lansio Stiwdio Gymdeithasol

Disgwylir i wariant cyfryngau cymdeithasol yn yr Unol Daleithiau dyfu o $ 4.8B yn 2013 i $ 12.6B yn 2018 yn ôl Forrester, ac mae 58% o farchnatwyr yn dweud eu bod yn bwriadu cynyddu cyllideb marchnata cymdeithasol, yn ôl adroddiad Cyflwr Marchnata 2014 ExactTarget Marketing Cloud. Mae angen i farchnatwyr raddfa marchnata cynnwys cymdeithasol, ymgysylltu, cyhoeddi a dadansoddeg rhwng gweithwyr a thimau. Mae Stiwdio Gymdeithasol Radian6 Buddy Media yn caniatáu i gwmnïau ddod yn agosach at eu cwsmeriaid a chydweithio'n fewnol trwy: Gweithleoedd