DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

Mae'n bwysig i farchnatwyr sefydlu teithiau 1:1 gyda chwsmeriaid ar raddfa, yn gyflym ac yn effeithlon. Un o'r llwyfannau marchnata a ddefnyddir fwyaf at y diben hwn yw Cwmwl Marchnata Salesforce (SFMC). Mae SFMC yn cynnig ystod eang o bosibiliadau ac yn cyfuno’r amlswyddogaetholdeb hwnnw â chyfleoedd digynsail i farchnatwyr gysylltu â chwsmeriaid ar draws gwahanol gamau o daith eu cwsmer. Bydd y Cwmwl Marchnata, er enghraifft, nid yn unig yn galluogi marchnatwyr i ddiffinio eu data

ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

5 Offer i Helpu Teilwra Eich Marchnata Yn ystod y Gwyliau

Mae tymor siopa’r Nadolig yn un o amseroedd pwysicaf y flwyddyn i fanwerthwyr a marchnatwyr, ac mae angen i’ch ymgyrchoedd marchnata adlewyrchu’r pwysigrwydd hwnnw. Bydd cael ymgyrch effeithiol yn sicrhau bod eich brand yn cael y sylw y mae'n ei haeddu yn ystod amser mwyaf proffidiol y flwyddyn. Yn y byd sydd ohoni, ni fydd dull gwn yn ei dorri mwyach wrth geisio cyrraedd eich cwsmeriaid. Rhaid i frandiau addasu eu hymdrechion marchnata i gwrdd â'r unigolyn

Taith y Cwsmer ac Awtomeiddio Cadw Optimove

Un o'r technolegau hynod ddiddorol, mwy datblygedig a welais yn yr IRCE oedd Optimove. Meddalwedd ar y we yw Optimove a ddefnyddir gan farchnatwyr cwsmeriaid ac arbenigwyr cadw i dyfu eu busnesau ar-lein trwy eu cwsmeriaid presennol. Mae'r meddalwedd yn cyfuno'r grefft o farchnata â gwyddoniaeth data i helpu cwmnïau i gynyddu ymgysylltiad cwsmeriaid a gwerth oes trwy awtomeiddio marchnata cadw mwy personol ac effeithiol o lawer. Mae cyfuniad unigryw'r cynnyrch o dechnolegau yn cynnwys modelu cwsmeriaid uwch, dadansoddeg rhagfynegol i gwsmeriaid, hyper-dargedu cwsmeriaid,