Nid Y Beirniad Sy'n Cyfri

Nid y beirniad sy'n cyfrif; nid y dyn sy'n tynnu sylw at sut mae'r dyn cryf yn baglu, neu lle y gallai'r sawl sy'n gwneud gweithredoedd fod wedi eu gwneud yn well. Mae'r credyd yn perthyn i'r dyn sydd yn yr arena mewn gwirionedd, y mae ei wyneb yn cael ei ddifetha gan lwch a chwys a gwaed, sy'n ymdrechu'n ddewr; sy'n cyfeiliorni ac yn dod yn fyr dro ar ôl tro; am nad oes ymdrech heb wall a diffygion; ond pwy sy'n gwneud mewn gwirionedd

Enillon Ni!

Fis Awst diwethaf ysgrifennais am fy swydd newydd yn Patronpath. Mae hwn wedi bod yn 8 mis heriol yn Patronpath ond mae'r busnes yn profi ei hun drosodd a throsodd. Roedd ein chwarter cyntaf yn fwy na'r llynedd ac mae gan ein cleientiaid dwf dau ddigid yn fewnol gan ddefnyddio ein datrysiadau marchnata ac e-fasnach. Neithiwr, fe wnaethon ni ennill Gwobrau Mira am Gwmni Technoleg Gwybodaeth Indiana Gazelle! Rhan fwyaf heriol ein hymdrechion yw, o bell ffordd, integreiddio â Bwyty