Mwyhau Eich Ymdrechion Marchnata 2022 gyda Rheoli Caniatâd

Mae 2021 wedi bod yr un mor anrhagweladwy â 2020, gan fod llu o faterion newydd yn herio marchnatwyr manwerthu. Bydd angen i farchnatwyr aros yn ystwyth ac ymatebol i heriau hen a newydd tra'n ceisio gwneud mwy gyda llai. Newidiodd COVID-19 y ffordd y mae pobl yn darganfod ac yn siopa yn ddiwrthdro - nawr yn ychwanegu grymoedd gwaethygu'r amrywiad Omicron, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a theimlad cyfnewidiol defnyddwyr i'r pos sydd eisoes yn gymhleth. Manwerthwyr sydd am ddal y galw pent-up yn

Sut all Hysbysebu Cyd-destunol Ein Helpu i Baratoi ar gyfer Dyfodol Heb Gwci?

Cyhoeddodd Google yn ddiweddar ei fod yn gohirio ei gynlluniau i ddileu cwcis trydydd parti yn raddol ym mhorwr Chrome tan 2023, flwyddyn yn ddiweddarach nag a gynlluniwyd yn wreiddiol. Fodd bynnag, er y gall y cyhoeddiad deimlo fel cam yn ôl yn y frwydr dros breifatrwydd defnyddwyr, mae'r diwydiant ehangach yn parhau i bwyso ymlaen gyda chynlluniau i ddibrisio'r defnydd o gwcis trydydd parti. Lansiodd Apple newidiadau i IDFA (ID ar gyfer Hysbysebwyr) fel rhan o'i ddiweddariad iOS 14.5, sydd

Data Ymddygiad Digidol: Y Gyfrinach Gorau i Gael y Cord Cywir gyda Gen Z.

Mae'r strategaethau marchnata mwyaf llwyddiannus yn cael eu hysgogi gan ddealltwriaeth ddofn o'r bobl y maent wedi'u cynllunio i'w cyrraedd. Ac, o ystyried oedran yw un o'r rhagfynegwyr mwyaf cyffredin o wahaniaethau mewn agweddau ac ymddygiadau, mae edrych trwy lens cenhedlaeth wedi bod yn ffordd ddefnyddiol i farchnatwyr sefydlu empathi i'w cynulleidfaoedd ers amser maith. Heddiw, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau corfforaethol blaengar yn canolbwyntio ar Gen Z, a anwyd ar ôl 1996, ac yn haeddiannol felly. Bydd y genhedlaeth hon yn siapio

Pam Mae Targedu Cyd-destunol yn hollbwysig i farchnatwyr sy'n llywio'r dyfodol cwci-llai

Rydym yn byw mewn newid paradeim byd-eang, lle mae pryderon preifatrwydd, ynghyd â thranc y cwci, yn rhoi pwysau ar farchnatwyr i gynnal ymgyrchoedd mwy personol ac empathi, mewn amgylcheddau brand-ddiogel. Er bod hyn yn cyflwyno sawl her, mae hefyd yn cyflwyno llawer o gyfleoedd i farchnatwyr ddatgloi tactegau targedu cyd-destunol mwy deallus. Paratoi ar gyfer Dyfodol Cwci-Llai Mae'r defnyddiwr sy'n gynyddol breifat o ran preifatrwydd bellach yn gwrthod y cwci trydydd parti, gydag adroddiad yn 2018 yn datgelu bod 64% o gwcis yn cael eu gwrthod, naill ai

3 Cam at Strategaeth Ddigidol Gryf ar gyfer Cyhoeddwyr sy'n Gyrru Ymgysylltu a Refeniw

Wrth i ddefnyddwyr symud yn gynyddol i ddefnydd newyddion ar-lein a bod cymaint mwy o opsiynau ar gael, mae cyhoeddwyr print wedi gweld eu refeniw yn plymio. Ac i lawer, mae wedi bod yn anodd addasu i strategaeth ddigidol sy'n gweithio mewn gwirionedd. Mae waliau talu wedi bod yn drychineb ar y cyfan, gan yrru tanysgrifwyr i ffwrdd tuag at y doreth o gynnwys am ddim. Mae hysbysebion arddangos a chynnwys noddedig wedi helpu, ond mae rhaglenni a werthir yn uniongyrchol yn llafur-ddwys ac yn gostus, gan eu gwneud allan o gyrraedd yn llwyr