Sefydlu ar gyfer Llwyddiant Marchnata yn 2017

Er ei bod yn bosibl bod tymor y Nadolig yn cychwyn, gyda phartïon staff yn cael eu hamserlennu a mins peis yn gwneud rowndiau'r swyddfa, dyma'r amser hefyd i fod yn meddwl ymlaen at 2017 i sicrhau y bydd marchnatwyr yn dathlu'r ymhen 12 mis. llwyddiant maen nhw wedi'i weld. Er y gallai Prif Swyddogion Meddygol ledled y wlad fod yn anadlu ochenaid o ryddhad ar ôl 2016 heriol, nid nawr yw'r amser i laesu dwylo. Yn

5 Rheswm Mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Rhaglenni Teyrngarwch Cwsmer

Gwnaeth CrowdTwist, datrysiad teyrngarwch cwsmeriaid, a Brand Innovators arolwg o 234 o farchnatwyr digidol ym mrandiau Fortune 500 i ddarganfod sut mae rhyngweithiadau defnyddwyr yn croestorri â rhaglenni teyrngarwch. Maent wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn, y Dirwedd Teyrngarwch, felly gallai marchnatwyr ddysgu sut mae teyrngarwch yn cyd-fynd â strategaeth farchnata gyffredinol sefydliad. Mae gan hanner yr holl frandiau raglen ffurfiol eisoes tra dywedodd 57% eu bod yn mynd i gynyddu eu cyllideb yn 2017 Pam mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Teyrngarwch Cwsmer

Buddion Rhaglenni Teyrngarwch Cwsmer

Hyd yn oed yn B2B, mae ein hasiantaeth yn edrych ar sut y gallwn ddarparu gwerth i'n cleientiaid y tu hwnt i'n rhwymedigaeth gontractiol. Yn syml, nid yw'n ddigon i sicrhau canlyniadau mwyach - mae angen i gwmnïau ragori ar y disgwyliadau. Os yw'ch busnes yn drafodiad uchel / refeniw isel, mae rhaglen teyrngarwch cwsmeriaid yn gwbl hanfodol ynghyd â'r dechnoleg i'w reoli. Mae 3.3 biliwn o aelodaeth rhaglenni teyrngarwch yn yr UD, 29 i bob cartref Mae 71% o gwsmeriaid rhaglenni teyrngarwch yn gwneud $ 100,000 neu fwy

Optimeiddio'r Llwybr o Drosi Arweinydd i Gwsmer

Nid oes prinder cwmnïau sydd angen cymorth i drosi cwsmeriaid. Rydyn ni i gyd yn hynod o brysur ac rydyn ni bob amser wedi bod yn wych yn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau gwych, ond yn aml yn methu â darparu llwybr llyfn i dennyn ddod yn gwsmer. Mae technoleg marchnata yn darparu'r offer i bontio'r bwlch hwnnw a meithrin yr arweinyddion hynny'n effeithlon. Yn yr ffeithlun hwn o ReachLocal, byddwch yn mynd ar daith gydag arweinydd gwerthu, yr holl ffordd o'i

Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu. Nid felly. Nid felly o gwbl. Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, dim un