CloudCherry: Llwyfan Cyflawn ar gyfer Mapio Teithiau Cwsmer

Nid yw siwrneiau cwsmeriaid mor syml ag yr hoffem iddynt fod. Gyda llu o sianeli digidol a thraddodiadol, mae ein rhagolygon yn symud ac yn bownsio rhwng ffynonellau i ddod o hyd i gynhyrchion a gwasanaethau newydd, yna ymchwilio ac ystyried eu pryniant. Mae hynny'n ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr drosoli atebion aml-sianel i blotio, mesur a gwneud y gorau o'r siwrneiau hynny i gynyddu gwerthiant, cadw ac eiriolaeth. Un offeryn mapio taith cwsmer allan yna yw CloudCherry. Mae mapio siwrneiau cwsmeriaid yn galluogi cwmnïau i ddefnyddio a

Sut i Fapio'ch Teithiau Cwsmer

Cynnydd enfawr mewn dadansoddi a dogfennu marchnata yw ymddangosiad mapiau siwrneiau cwsmeriaid i helpu i ddogfennu, mesur a gwella eich effeithiolrwydd marchnata - yn enwedig ar-lein. Beth yw Map Taith Cwsmer? Map taith cwsmer yw sut rydych chi'n delweddu profiad eich cwsmeriaid gyda'ch brand. Mae map taith cwsmer yn dogfennu pwyntiau cyffwrdd eich cwsmeriaid ar-lein ac all-lein ac yn dogfennu sut rydych chi'n mesur effeithiolrwydd pob pwynt cyffwrdd. Mae hyn yn galluogi marchnatwyr i ddeall yn well sut mae cwsmeriaid