Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

Mae datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio'ch penderfyniadau busnes arno yn gofyn am gryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n gogwyddo'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n arolygu digon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys. Nid oes angen i chi ofyn i bob person, byddai hyn yn llafurddwys ac yn eithaf drud. Cwmnïau ymchwil marchnad

iPerceptions: Llais y Platfform Cwsmer

Mae Llais y Cwsmer (VoC) yn fewnwelediad ar y cyd i anghenion, dymuniadau, canfyddiadau a hoffterau cwsmeriaid a gafwyd trwy gwestiynu uniongyrchol ac anuniongyrchol. Er bod dadansoddeg gwe draddodiadol yn dweud wrthym beth mae'r ymwelydd yn ei wneud ar eich gwefan, mae dadansoddiad VoC yn ateb PAM mae cwsmeriaid yn cymryd y camau y maent yn eu gwneud ar-lein. Mae iPerceptions yn blatfform ymchwil gweithredol sy'n defnyddio technolegau rhyngdoriad ar sawl pwynt cyffwrdd, gan gynnwys bwrdd gwaith, symudol a llechen. Mae iPerceptions yn cynorthwyo cwmnïau i ddylunio, casglu, integreiddio a dadansoddi eu VoC

GM: Rydych chi'n Gwneud Arolygon yn Anghywir

Ar ôl gyrru fy nghar ddegawd, gwnes i'r penderfyniad i fynd yn fawr neu fynd adref. Wedi'i ddylanwadu gan gariad fy Nhaid at ei Cadillac a chofio am y reidiau penwythnos lle aeth â ni allan ... Prynais fy Cadillac cyntaf yn gynharach yn y flwyddyn. Mae'r deliwr y prynais i ohono yn anhygoel ... i lawr i bobl y Ddaear gan y derbynnydd, i'r gwerthwr, i bobl y gwasanaeth. Bob tro rwy'n gwneud apwyntiad ar gyfer newid olew (i ffwrdd

Llosgi Arolwg Cwsmeriaid

Mae arolygon yn ddull hanfodol ar gyfer casglu gwybodaeth allweddol am eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, ond gallant hefyd fod yn offeryn sy'n cael ei gamddefnyddio ac sy'n darparu data sy'n gyrru'ch busnes i'r cyfeiriad anghywir. Fel enghraifft syml, pe bawn i'n fusnes a gofyn sut y gallwn wella fy ngwefan, rwyf eisoes yn gosod disgwyliad gyda'r person sy'n cymryd yr arolwg bod rhywbeth y mae'n rhaid ei wneud i wella'r wefan ... pryd

Weithiau Ni Allwch Chi Baratoi Digon

Cliciwch drwyddo i gael y fideo. Ouch. Anfonodd fy ffrind da, Jason, o The Bean Cup hwn.