5 Arferion Gorau Llwyddiant Cwsmer SaaS

Wedi mynd yw'r dyddiau pan fydd y timau llwyddiant cwsmeriaid yn tocio gyda galwadau diderfyn a chleientiaid i'w trin. Oherwydd nawr yw'r amser i gorddi llai a derbyn mwy o ran llwyddiant cwsmeriaid. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw rhai strategaethau craff, ac efallai rhywfaint o help gan gwmni datblygu cymwysiadau SaaS. Ond, hyd yn oed cyn hynny, mae popeth yn dibynnu ar wybod yr arferion cywir ar gyfer llwyddiant cwsmeriaid. Ond yn gyntaf, a ydych chi'n siŵr eich bod chi'n ymwybodol o'r term. Gadewch i ni

Ydych chi Mewn gwirionedd yn Ymgynghorydd Cyfryngau Cymdeithasol?

Neithiwr cefais gyfle anhygoel i fynd i gwrdd a gwrando ar enillydd tair-amser Indianapolis 500, Helio Castroneves. Roeddwn yn westai cyd-westeiwr a hyfforddwr perfformio David Gorsage, a ofynnodd a fyddwn yn darparu diweddariadau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol y digwyddiad. Wrth i mi drefnu hashnodau, dilyn noddwyr, a dod i adnabod y VIPs yn yr ystafell, fe wnaeth un gweithiwr rasio proffesiynol bwyso i mewn yn dawel a gofyn: A ydych chi wir yn ymgynghorydd cyfryngau cymdeithasol? Mae'r

Beth yw ROI Cwsmer Teyrngar?

Rydym wedi cychwyn ymgysylltiad newydd ag arbenigwyr llwyddiant cwsmeriaid menter, Bolstra. Mae Bolstra yn ddarparwr datrysiad meddalwedd (SaaS) ar gyfer cwmnïau Busnes i Fusnes sy'n ceisio cynyddu eu refeniw cylchol trwy leihau corddi a nodi cyfleoedd ailwerthu. Mae eu datrysiad, gydag arferion gorau adeiledig, yn helpu'ch cwmni i yrru'r canlyniadau a ddymunir y mae eich cwsmeriaid yn eu mynnu. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth i'n taith farchnata ystwyth esblygu ac rydym yn gwerthuso aeddfedrwydd marchnata busnes

Gainsight: Llwyfan Mewnwelediad a Chadw Cwsmer

Lansiodd Gainsight Ryddhad y Gwanwyn o’u platfform Rheoli Llwyddiant Cwsmer, sy’n ei gwneud hyd yn oed yn haws i farchnatwyr gael golwg cwsmer 360 ° a chydweithio â rhanddeiliaid llwyddiant cwsmeriaid eraill ar draws y sefydliad gan ddefnyddio pŵer dadansoddeg data. Mewn cwmnïau mwy o faint lle mae llawer o wahanol adrannau - o werthiannau i ddatblygu a marchnata cynnyrch - mae marchnatwyr yn cael eu herio gyda phwyntiau data gwahanol am weithgaredd cwsmeriaid, ond eto mae'n rhaid iddynt wneud ymdrech ar y cyd i gadw cwsmeriaid