10 Buddion Rhaglenni Teyrngarwch a Gwobrwyo Cwsmeriaid

Gyda dyfodol economaidd ansicr, mae'n hanfodol bod busnesau'n canolbwyntio ar gadw cwsmeriaid trwy brofiad eithriadol i gwsmeriaid ac yn gwobrwyo am fod yn deyrngar. Rwy'n gweithio gyda gwasanaeth dosbarthu bwyd rhanbarthol ac mae'r rhaglen wobrwyo maen nhw wedi'i datblygu yn parhau i gadw cwsmeriaid yn dychwelyd drosodd a throsodd. Ystadegau Teyrngarwch Cwsmer Yn ôl Papur Gwyn Experian, Adeiladu Teyrngarwch Brand mewn Byd Traws-Sianel: gellir diffinio 34% o boblogaeth yr UD fel teyrngarwyr brand Mae 80% o deyrngarwyr brand yn honni eu bod

5 Rheswm Mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Rhaglenni Teyrngarwch Cwsmer

Gwnaeth CrowdTwist, datrysiad teyrngarwch cwsmeriaid, a Brand Innovators arolwg o 234 o farchnatwyr digidol ym mrandiau Fortune 500 i ddarganfod sut mae rhyngweithiadau defnyddwyr yn croestorri â rhaglenni teyrngarwch. Maent wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn, y Dirwedd Teyrngarwch, felly gallai marchnatwyr ddysgu sut mae teyrngarwch yn cyd-fynd â strategaeth farchnata gyffredinol sefydliad. Mae gan hanner yr holl frandiau raglen ffurfiol eisoes tra dywedodd 57% eu bod yn mynd i gynyddu eu cyllideb yn 2017 Pam mae Marchnatwyr yn Buddsoddi Mwy mewn Teyrngarwch Cwsmer

Gwobrau Teyrngarwch

Pan oeddwn i'n gweithio yn y papur newydd, roeddwn bob amser yn teimlo ein bod ni'n gwneud pethau tuag yn ôl. Fe wnaethon ni gynnig sawl wythnos am ddim o'r papur newydd i unrhyw danysgrifiwr newydd. Roedd gennym danysgrifwyr a oedd wedi talu pris llawn am ugain mlynedd a mwy ac erioed wedi derbyn gostyngiad na neges diolch hyd yn oed ... ond byddem yn rhoi gwobr ar unwaith i rywun heb deyrngarwch i'n brand. Nid oedd yn gwneud synnwyr. Beth yw'r buddion y mae'n eu medi am ysbrydoli