Cwmpawd: Darganfod Ymddygiadau sy'n Gyrru Cadw Cwsmer

Yn ôl astudiaeth gan Econsultancy ac Oracle Marketing Cloud, mae 40% o gwmnïau yn canolbwyntio mwy ar gaffael na chadw. Yr amcangyfrif cyffredinol yw ei bod yn costio pum gwaith cymaint i ddenu cwsmer newydd na chadw un cyfredol. Yn bwysicach fyth, yn fy marn i, nid cost caffael neu gadw cwsmer, refeniw a phroffidioldeb ymestyn oes cwsmer sydd wir yn helpu perfformiad cwmni.