Nid yw pawb sy'n rhyngweithio â chi yn gwsmer

Nid yw rhyngweithio ar-lein ac ymweliadau unigryw â'ch gwefan o reidrwydd yn gwsmeriaid i'ch busnes, na hyd yn oed darpar gwsmeriaid. Mae cwmnïau yn aml yn gwneud y camgymeriad o dybio bod pob ymweliad â gwefan yn rhywun sydd â diddordeb yn eu cynhyrchion, neu fod pawb sy'n lawrlwytho un papur gwyn yn barod i'w brynu. Nid felly. Nid felly o gwbl. Gall ymwelydd gwe fod â llawer o wahanol resymau dros edrych ar eich gwefan a threulio amser gyda'ch cynnwys, dim un

Y 3 Piler Marchnata

Ennill, Cadwch, Tyfu ... dyna'r mantra o gwmni awtomeiddio marchnata Right On Interactive. Nid yw eu platfform awtomeiddio marchnata yn canolbwyntio'n llwyr ar gaffaeliad - maen nhw'n canolbwyntio ar gylch bywyd y cwsmer a dod o hyd i'r cwsmeriaid cywir, cadw'r cwsmeriaid hynny, a thyfu'r berthynas gyda'r cwsmeriaid hynny. Mae hynny'n llawer mwy effeithlon na'r chwilio diddiwedd am dennynau. Lluniodd T2C yr ffeithlun hwn gan ofyn cwestiwn pwysig, pam nad ydym yn strwythuro ein hadrannau marchnata fel hyn? Pam na wnawn ni

Y Disrupter mewn Awtomeiddio Marchnata

Pan ysgrifennais yn ddiweddar am orffennol, presennol a dyfodol marchnata, un maes ffocws oedd awtomeiddio marchnata. Siaradais am sut roedd y diwydiant wedi'i rannu'n wirioneddol. Mae yna atebion pen isel sy'n gofyn ichi gyfateb i'w prosesau er mwyn bod yn llwyddiannus. Nid yw'r rhain yn rhad ... mae llawer yn costio miloedd o ddoleri y mis ac yn y bôn yn gofyn i chi retool sut mae'ch cwmni'n gweithio i gyd-fynd â'u methodoleg. Rwy'n credu bod hyn yn achosi trychineb i lawer

Pwerau Gwych Sgorio Arweiniol

Rydyn ni wedi cael yr ffeithlun hwn yn y gweithiau ers tro, ac rydyn ni'n gyffrous iawn am y darlunio a'r cynnwys. Diolch i'r cydweithrediad â'n tîm yn DK New Media, ein noddwyr meddalwedd awtomeiddio marchnata yn Right On Interactive (ROI), a thalent anhygoel Ryan Howe yn Henchmen Comic, rydym yn hapus i ddatgelu The Super Powers of Lead Scoring. Nid yw sgorio plwm yn ffenomen newydd, ond mae gan ROI bwynt gwahanol

Mae ROI yn Ychwanegu Sgorio Cymdeithasol ar gyfer Awtomeiddio Marchnata

Mae ein cleient a noddwr awtomeiddio marchnata, Right On Interactive (ROI), wedi bod yn anhygoel gweithio gyda. Maent yn cydnabod bod awtomeiddio marchnata yn farchnad sy'n tyfu ac maent yn benderfynol o yrru eu llwybr eu hunain ymlaen yn hytrach na gwylio'r hyn y mae pawb arall yn ei wneud. Mae'n un o'r rhesymau pam mae eu rhyngwyneb defnyddiwr yn syml i'w ddefnyddio, mae eu hamser ramp i fyny yn gyflymach na chystadleuwyr, ac mae galluoedd eu system yn unigryw ymhlith eu cyfoedion. Mae'n