Sut i Ddefnyddio Dadansoddeg Taith Cwsmer I Optimeiddio'ch Ymdrechion Marchnata Cynhyrchu Galw

Er mwyn gwneud y gorau o'ch ymdrechion marchnata cynhyrchu galw yn llwyddiannus, mae angen i chi fod yn weladwy i bob cam o deithiau eich cwsmeriaid a'r modd i olrhain a dadansoddi eu data i ddeall beth sy'n eu cymell nawr ac yn y dyfodol. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Yn ffodus, mae dadansoddeg taith cwsmer yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i batrymau a hoffterau ymddygiad eich ymwelwyr trwy gydol eu taith cwsmer gyfan. Mae'r mewnwelediadau hyn yn caniatáu ichi greu profiadau gwell i gwsmeriaid sy'n cymell ymwelwyr i gyrraedd

Ymgorffori Gwerth ym mhob Cam o'ch Taith Cwsmer

Mae cau gwerthiant yn foment fawr. Dyma pryd y gallwch chi ddathlu'r holl waith sydd wedi mynd i lanio cwsmer newydd. Dyma lle mae ymdrechion eich holl bobl a'ch offer CRM a MarTech wedi'u cyflawni. Mae'n pop-y-siampên ac yn anadlu ochenaid o eiliad rhyddhad. Dim ond y dechrau ydyw hefyd. Mae timau marchnata blaengar yn cymryd dull parhaus o reoli taith y cwsmer. Ond gall y trosglwyddiadau rhwng offer traddodiadol adael

Mae Meistroli Trosi Freemium yn golygu Bod yn Ddifrifol am Ddadansoddeg Cynnyrch

P'un a ydych chi'n siarad Rollercoaster Tycoon neu Dropbox, mae offrymau freemium yn parhau i fod yn ffordd gyffredin o ddenu defnyddwyr newydd at gynhyrchion meddalwedd defnyddwyr a menter fel ei gilydd. Ar ôl ymuno â'r platfform rhad ac am ddim, bydd rhai defnyddwyr yn trosi i gynlluniau taledig yn y pen draw, tra bydd llawer mwy yn aros yn yr haen am ddim, cynnwys gyda pha bynnag nodweddion y gallant eu cyrchu. Mae digon o ymchwil ar bynciau trosi freemium a chadw cwsmeriaid, a chaiff cwmnïau eu herio'n barhaus i wneud gwelliannau cynyddrannol hyd yn oed mewn

The Build Versus Buy Dilemma: 7 Ystyriaethau i Benderfynu Beth sydd Orau i'ch Busnes

Mae'r cwestiwn a ddylid adeiladu neu brynu meddalwedd yn ddadl barhaus rhwng arbenigwyr sydd â barn amrywiol ar y rhyngrwyd. Mae'r opsiwn i adeiladu eich meddalwedd fewnol eich hun neu brynu datrysiad wedi'i deilwra'n barod ar gyfer y farchnad yn dal i ddrysu llawer o wneuthurwyr penderfyniadau. Gyda marchnad SaaS yn ffynnu i'w gogoniant llawn lle rhagwelir y bydd maint y farchnad yn cyrraedd USD 307.3 biliwn erbyn 2026, mae'n ei gwneud hi'n haws i frandiau danysgrifio i wasanaethau heb fod angen gwneud hynny

Chwe Cham Taith y Prynwr B2B

Bu llawer o erthyglau ar deithiau prynwr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a sut mae angen i fusnesau drawsnewid yn ddigidol i ddarparu ar gyfer y newidiadau yn ymddygiad prynwyr. Mae'r camau y mae prynwr yn cerdded drwyddynt yn agwedd hanfodol ar eich strategaeth werthu a marchnata gyffredinol i sicrhau eich bod yn darparu'r wybodaeth i ragolygon neu gwsmeriaid ble a phryd y maent yn chwilio amdani. Yn niweddariad CSO Gartner, maen nhw'n gwneud gwaith gwych o segmentu