Heriau Marchnata - A Datrysiadau - ar gyfer 2021

Roedd y llynedd yn daith anodd i farchnatwyr, gan orfodi busnesau ym mron pob sector i golyn neu hyd yn oed ddisodli strategaethau cyfan yn wyneb amgylchiadau annymunol. I lawer, y newid mwyaf nodedig oedd effaith pellhau cymdeithasol a lloches ar waith, a greodd bigiad enfawr mewn gweithgaredd siopa ar-lein, hyd yn oed mewn diwydiannau lle nad oedd e-fasnach mor amlwg o'r blaen. Arweiniodd y newid hwn at dirwedd ddigidol orlawn, gyda mwy o sefydliadau'n cystadlu am ddefnyddwyr

Effaith Farchnata Data Parti Cyntaf yn erbyn Trydydd Parti

Er gwaethaf dibyniaeth hanesyddol marchnatwyr sy'n cael ei yrru gan ddata ar ddata trydydd parti, mae astudiaeth newydd a ryddhawyd gan Econsultancy and Signal yn datgelu newid yn y diwydiant. Canfu’r astudiaeth fod 81% o farchnatwyr yn nodi eu bod yn cael y ROI uchaf o’u mentrau sy’n cael eu gyrru gan ddata wrth ddefnyddio data parti cyntaf (o’i gymharu â 71% o’u cyfoedion yn y brif ffrwd) gyda dim ond 61% yn nodi data trydydd parti. Disgwylir i'r newid hwn ddyfnhau, gyda 82% o'r holl farchnatwyr a arolygwyd yn bwriadu cynyddu eu

Sut i Ddethol Datrysiad Awtomeiddio Gwerthu

Er y gallai fod gan farchnatwyr y nifer fwyaf o opsiynau ar y pwynt hwn, mae diwydiannau eraill yn ymchwilio i'r gofod awtomeiddio i wneud bywydau a swyddi yn haws. Mewn byd aml-sianel, ni allwn reoli popeth ac mae hynny hefyd yn golygu tasgau gweinyddol syml a oedd unwaith yn cyfrif am 20% o'n diwrnod. Un enghraifft sylfaenol o un o'r diwydiannau sy'n cymryd cam mawr i'r gofod awtomeiddio yw y tu mewn i werthiannau; yn amlwg, mae Salesforce.com wedi bod yn fawr