Brand24: Defnyddio Gwrando Cymdeithasol i Ddiogelu a Thyfu Eich Busnes

Yn ddiweddar roeddem yn siarad â chleient am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac roeddwn i wedi cael fy synnu braidd pa mor negyddol oeddent. Roeddent yn onest yn teimlo ei fod yn wastraff amser, na allent gyflawni canlyniadau busnes gyda'u cwsmeriaid yn hongian o gwmpas ar Facebook a gwefannau eraill. Mae'n destun pryder bod hon yn dal i fod yn gred gyffredin gan fusnesau ar ôl degawd o ddysgu sut i ddefnyddio'r strategaethau a'r offer

Trosi Cwsmeriaid yn Eiriolwyr gyda Zuberance

Y ffordd orau i hyrwyddo brand yw trwy gael criw o gwsmeriaid bodlon iawn yn siarad amdano. Y cwsmer gorau i'w wneud yw eiriolwr brand - cwsmer y mae ei foddhad wedi cyrraedd lefel yr angerdd. Mae eiriolwyr brand o'r fath yn gwneud argymhellion pwerus sydd fel arfer yn cael effaith hirhoedlog. Ond mae angen ffordd glir ar frandiau i adnabod cwsmeriaid o'r fath yn y lle cyntaf, ac yna eu trosoli fel eiriolwyr brand.