Pa fetrigau i fesur effeithiolrwydd effeithiolrwydd marchnata gyda nhw

Oherwydd bod angen amser a momentwm ar awdurdod cynnwys adeiladu, mae cwmnïau yn aml yn teimlo'n rhwystredig wrth fesur effeithiolrwydd y strategaeth ac alinio'r metrigau hynny â'r refeniw a gynhyrchir. Rydym yn tueddu i drafod metrigau yn nhermau dangosyddion blaenllaw a metrigau trosi gwirioneddol. Mae'r ddau yn gysylltiedig, ond mae angen rhywfaint o waith i gydnabod effaith hoffterau - er enghraifft - ar drawsnewidiadau. Efallai bod y hoffterau Facebook yn ymwneud yn fwy â'ch hiwmor bywiog ar eich tudalen Facebook

25 Offer Marchnata Cynnwys Anhygoel

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu 25 Offer Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Awesome o Uwchgynhadledd Strategaethau Cyfryngau Cymdeithasol 2013. Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr, dim ond rhai offer y gallwch eu defnyddio i ychwanegu at strategaeth marchnata cynnwys eich brand, gan gynnwys enghreifftiau sefyll allan o bum offeryn ar draws pum categori o farchnata cynnwys: Curadu - Mae'r offer hyn yn helpu yn y broses o ddarganfod a chasglu a ystod o gynnwys gwe sy'n gysylltiedig â phwnc penodol, yna ei arddangos mewn a

Kapost: Cydweithio, Cynhyrchu, Dosbarthu a Dadansoddi Cynnwys

Ar gyfer marchnatwyr cynnwys menter, mae Kapost yn darparu platfform sy'n cynorthwyo'ch tîm i gydweithredu a chynhyrchu cynnwys, llifoedd gwaith a dosbarthu'r cynnwys hwnnw, a dadansoddi defnydd y cynnwys. Ar gyfer diwydiannau rheoledig, mae Kapost hefyd yn ddefnyddiol wrth ddarparu trywydd archwilio ar olygiadau a chymeradwyaethau cynnwys. Dyma drosolwg: Mae Kapost yn rheoli pob cam o'r broses mewn un platfform: Strategaeth - mae Kapost yn darparu fframwaith persona lle rydych chi'n diffinio pob cam yn

Curata: Curad Cynnwys Perthnasol i'ch Busnes.

Meddalwedd curadu cynnwys yw Curata, sy'n eich cynorthwyo i ddod o hyd i, berthnasol a rhannu cynnwys perthnasol ar gyfer eich busnes yn hawdd. Curadu cynnwys yw'r gelf a gwyddoniaeth o ddarganfod a rhannu cynnwys o safon ar bwnc penodol. Mae curadu yn eich helpu i adeiladu cynulleidfa. Yna mae gennych chi grŵp mwy o bobl i rannu'ch cynnwys eich hun gyda nhw, ac sy'n gallu lledaenu'r gair. trwy Neicole Crepeau ar Convince a Convert Find - mae Curata yn sgwrio'r