Crowdfire: Darganfod, Curadu, Rhannu, a Chyhoeddi Eich Cynnwys Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Un o'r heriau mwyaf o gadw a thyfu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yw darparu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch dilynwyr. Un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n sefyll allan o'i gystadleuwyr am hyn yw Crowdfire. Nid yn unig y gallwch chi reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog, monitro eich enw da, amserlennu ac awtomeiddio'ch cyhoeddi eich hun ... Mae gan Crowdfire beiriant curadu hefyd lle gallwch chi ddarganfod cynnwys sy'n boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol ac sy'n

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Balans Curadu a Chreu yw Marchnata Cynnwys

Wrth i ni adolygu pynciau ar Martech Zone i ysgrifennu amdano, rydym yn ymchwilio i'w poblogrwydd yn ogystal â'r cynnwys sydd eisoes wedi'i gyhoeddi. Os ydym yn credu y gallwn ddiweddaru'r pwnc ac ychwanegu manylion ychwanegol sy'n allweddol i'r pwnc - fel rheol byddwn yn ymgymryd â'r dasg o'i ysgrifennu ein hunain. Os ydym yn credu y gallwn ddarlunio'r pwnc yn well trwy ddelweddau, diagramau, sgrinluniau neu hyd yn oed fideo - byddwn hefyd yn ei ddefnyddio. A.

Trapud: Curadu Cynnwys Deallus, Awtomataidd

Mae Trapit yn cadw'ch sianeli wedi'u stocio â chynnwys ffres a gafaelgar o gwmpas y cloc. Mae'ch brand yn teithio gyda'ch cynulleidfa, ble bynnag y byddent yn mynd. Mae Trapit yn rhoi'r offer i chi guradu cynnwys cymhellol o ansawdd uchel o amgylch y We ac o'ch archifau eich hun o gynnwys gwreiddiol a fydd yn cadw'ch cynulleidfa i ddod yn ôl am fwy. Mae Canolfan Curadu Cynnwys Trapit yn defnyddio deallusrwydd artiffisial datblygedig i awtomeiddio darganfod a phersonoli cyfryngau a chynnwys o