Brook Daily: Dewch o Hyd i'r Trydar Diddordeb Gorau

Er fy mod yn dilyn llawer o gyfrifon ar Twitter, nid wyf yn dilyn y cyfrifon mewn gwirionedd. Mae Twitter yn ffrwd y byddai'n rhaid i mi syllu arni trwy'r dydd pe bawn i eisiau dal yr holl wybodaeth roeddwn i eisiau ohoni. Er fy mod i'n caru Twitter ac mae'n adnodd anhygoel, mae dod o hyd i offer sy'n eich galluogi i guradu'r cynnwys yn ddefnyddiol iawn. Mae Brook yn caniatáu ichi greu categorïau ac yna dilyn cyfrifon Twitter o fewn y categorïau hynny.

Diweddariadau Butwater Melzz: Curadu, Gwerth ac Awdurdod

Mae pobl yn aml yn gofyn imi sut yn y byd y gallwn ddod o hyd i gymaint o dechnolegau marchnata ac ysgrifennu amdanynt. Mae'n wir ein bod yn cael ein camu cryn dipyn gan weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus, ond Martech Zone nid yw'n wefan newyddion - rydym yn wefan i helpu marchnatwyr i ddod o hyd i dechnoleg y gallant ei sbarduno. Mae llawer o'r offer rydyn ni'n eu rhannu wedi bod o gwmpas ers tro - ond maen nhw'n rhannu methodoleg neu'n nodwedd o hynny

Curata: Curad Cynnwys Perthnasol i'ch Busnes.

Meddalwedd curadu cynnwys yw Curata, sy'n eich cynorthwyo i ddod o hyd i, berthnasol a rhannu cynnwys perthnasol ar gyfer eich busnes yn hawdd. Curadu cynnwys yw'r gelf a gwyddoniaeth o ddarganfod a rhannu cynnwys o safon ar bwnc penodol. Mae curadu yn eich helpu i adeiladu cynulleidfa. Yna mae gennych chi grŵp mwy o bobl i rannu'ch cynnwys eich hun gyda nhw, ac sy'n gallu lledaenu'r gair. trwy Neicole Crepeau ar Convince a Convert Find - mae Curata yn sgwrio'r

Bwydo'r Bwystfil Cynnwys gyda Rallyverse

Nid yw cwmnïau sydd â strategaethau cynnwys gwych yn cyfyngu gwerth eu rhaglen i gynnwys y maent yn ei ysgrifennu yn unig. Mae yna lawer iawn o gynnwys yn taro'r we bob eiliad ... rhai yn dda, rhai yn ddrwg. Mae'r gallu i fanteisio ar y pibell dân honno, tynnu'r gemau allan, a'i rhannu â'ch cynulleidfa yn fantais enfawr dros eich cystadleuwyr. Os mai chi yw'r brif ffynhonnell wybodaeth ar gyfer eich rhagolygon a'ch cwsmeriaid, nid oes angen iddynt edrych