Sut I Lansio Ymgyrch Marchnata Llofnod E-bost Llwyddiannus (ESM)

Os ydych chi'n gweithio i gwmni sydd â mwy nag un gweithiwr, mae cyfle i'ch cwmni ddefnyddio llofnodion e-bost i reoli a gyrru ymwybyddiaeth, caffael, ailwerthu a mentrau cadw ond ei wneud mewn modd nad yw'n ymwthiol. Mae'ch gweithwyr yn ysgrifennu ac yn anfon e-byst dirifedi bob dydd at gannoedd, os nad miloedd, o dderbynwyr. Mae'r eiddo tiriog ym mhob e-bost 1: 1 sy'n gadael eich gweinydd e-bost yn gyfle anhygoel

Allgymorth Gwerthu: Chwe Strategaeth sy'n Ennill Calonnau (A Chynghorau Eraill!)

Mae ysgrifennu llythyrau busnes yn gysyniad sy'n ymestyn yn ôl i'r gorffennol. Ar yr adegau hynny, roedd llythyrau gwerthu corfforol yn duedd gyda'r nod o ddisodli marchnatwyr o ddrws i ddrws a'u caeau. Mae angen dulliau modern ar gyfer yr oes fodern (dim ond edrych ar y newidiadau mewn hysbysebu arddangos) ac nid yw ysgrifennu llythyrau gwerthu busnes yn eithriad. Mae rhai egwyddorion cyffredinol sy'n ymwneud â ffurf ac elfennau llythyr gwerthu da yn dal i fod yn berthnasol. Wedi dweud hynny, mae strwythur a hyd eich llythyr busnes yn dibynnu

Visme: Offeryn Pwer ar gyfer Creu Cynnwys Gweledol Gwych

Rydyn ni i gyd wedi clywed bod delwedd werth mil o eiriau. Ni allai hyn fod yn fwy gwir heddiw gan ein bod yn dyst i un o'r chwyldroadau cyfathrebu mwyaf cyffrous erioed - un lle mae delweddau'n parhau i ddisodli geiriau. Mae'r person cyffredin yn cofio dim ond 20% o'r hyn maen nhw'n ei ddarllen ond 80% o'r hyn maen nhw'n ei weld. Mae 90% o'r wybodaeth a drosglwyddir i'n hymennydd yn weledol. Dyna pam mae cynnwys gweledol wedi dod yn ffordd bwysicaf i wneud hynny

11 Camgymeriadau i'w Osgoi gyda'ch Ymgyrchoedd Marchnata E-bost

Rydyn ni'n aml yn rhannu'r hyn sy'n gweithio gyda marchnata e-bost, ond beth am y pethau nad ydyn nhw'n gweithio? Wel, lluniodd Citipost Mail ffeithlun solet, 10 Peth Na Ddylech Chi Eu Cynnwys Yn Eich Ymgyrch E-bost sy'n darparu manylion ar beth i'w osgoi wrth ysgrifennu neu ddylunio'ch e-byst. Os ydych chi am lwyddo gyda marchnata e-bost, dyma rai o'r faux-pas gorau y dylech chi fod yn sicr o'u hosgoi o ran pethau na ddylech eu cynnwys yn eich