Addasu ac Ymateb i Adborth Yn Gyrru Canlyniadau Marchnata Cynnwys

Mae pa mor gyflym ac effeithiol y mae marchnatwyr yn ymateb ac yn addasu i adborth parhaus gan ddefnyddwyr wedi dod yn benderfynydd newydd ar berfformiad brand. Yn ôl 90% o'r 150 o farchnatwyr brand a arolygwyd, mae ymatebolrwydd - neu'r gallu i ddod o hyd i adborth, dewisiadau ac anghenion - ymateb yn gyflym ac yn gyflym - yn bwysig, os nad yn hanfodol, i ddarparu profiad cwsmer eithriadol. Dim ond 16 y cant o farchnatwyr sy'n teimlo bod eu sefydliadau'n hynod ymatebol i'r defnyddiwr, gan fethu â gwneud newidiadau iddynt

6 Metrig Perfformiad Allweddol ar gyfer Boddhad Cwsmeriaid

Flynyddoedd yn ôl, gweithiais i gwmni a oedd yn olrhain maint eu galwadau mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Pe bai nifer eu galwadau yn cynyddu a bod yr amser fesul galwad yn cael ei leihau, byddent yn dathlu eu llwyddiant. Y broblem oedd nad oeddent yn llwyddiannus o gwbl. Rhuthrodd y cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid bob galwad i gadw rheolaeth oddi ar eu cefnau. Y canlyniad oedd rhai cwsmeriaid blin iawn a oedd yn gorfod galw yn ôl dro ar ôl tro er mwyn dod o hyd i benderfyniad. Os ydych

System Galw Hybrid Rhyngweithio = Rhyfeddol

Ddydd Llun, cefais gyfle i fynd ar daith i Ryngweithio, gwrando ac arsylwi ar eu system ar waith, a defnyddio arddangosiad llawn o Hey Otto - system gynadledda llais a gwe sy'n defnyddio technoleg Rhyngweithio yn y pen ôl. Mae cwmnïau sydd â chanolfannau galwadau mawr yn mynd i lawr dwy ffordd wahanol, naill ai systemau adnabod lleferydd awtomataidd (ASR) neu trwy gyflogi ystafelloedd drud mawr o fynychwyr canolfannau galwadau. Mae'r alwad nodweddiadol i IVR yn rhwystredig, ac

Y Ddesg Gymorth Ganoloesol

Ydych chi erioed wedi meddwl sut brofiad oedd bod yn aelod cyswllt desg gymorth yn ôl yn yr Oesoedd Canol? Wel, mae'r alwad wedi'i hateb ac mae'r fideo anhygoel o ddoniol hon yn dangos sut brofiad allai fod. Trwy Tim O'Reilly