Camu i mewn i Optimeiddio Traws Cyfryngau

Cafwyd cryn dipyn o sesiynau yng Nghynhadledd Webtrends Engage 2009 a siaradodd â phŵer integreiddio data a'i effaith gadarnhaol ar ganlyniadau busnes. Mae llawer o gwmnïau'n dechrau gyda dyluniad datamart enfawr ac yna'n symud tuag yn ôl - gan geisio gwneud popeth yn ffitio i'w model data. Mae'n broses ddiffygiol gan fod prosesau'n newid yn barhaus ... ni fyddwch byth yn ei weithredu'n llwyddiannus gan ei fod yn newid cyn gynted ag y bydd wedi'i ddiffinio. Craig Macdonald, uwch is-lywydd

Y Tacteg Orau ar gyfer Tyfu'ch Blog

Boed yn eich blog preifat neu'ch un corfforaethol, dyma'r dacteg orau ar gyfer tyfu eich cynulleidfa ar-lein.