Sut y gwnaeth Kelly-Moore Paints Naid i SugarCRM i Danwydd Arloesedd a Thrawsnewid Busnes

Mae'r ras i wahaniaethu profiad y cwsmer yn golygu bod llawer o sefydliadau'n edrych i ail-lwyfannu eu systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Roedd hyn yn wir am Kelly-Moore Paints. Gan ddileu ei ddarparwr CRM presennol, symudodd y cwmni paent i SugarCRM. Heddiw, mae Kelly-Moore Paints yn defnyddio llwyfan CRM graddadwy Sugar, y tu allan i'r bocs, a yrrir gan AI ar gyfer awtomeiddio gwerthu a marchnata, gan hybu arloesedd a thrawsnewid busnes. Kelly-Moore Paints yw un o'r cwmnïau paent mwyaf sy'n eiddo i weithwyr yn yr Unol Daleithiau ac mae'n a

Mae angen i Ddata Marchnata Sbarduno Data o Safon – Brwydrau ac Atebion

Mae marchnatwyr dan bwysau aruthrol i gael eu gyrru gan ddata. Eto i gyd, ni fyddwch yn dod o hyd i farchnatwyr yn siarad am ansawdd data gwael nac yn cwestiynu diffyg rheoli data a pherchnogaeth data o fewn eu sefydliadau. Yn lle hynny, maent yn ymdrechu i gael eu gyrru gan ddata gyda data gwael. Eironi trasig! I'r rhan fwyaf o farchnatwyr, nid yw problemau fel data anghyflawn, teipio, a chopïau dyblyg hyd yn oed yn cael eu cydnabod fel problem. Byddent yn treulio oriau yn trwsio camgymeriadau ar Excel, neu byddent yn ymchwilio am ategion i gysylltu data

Esblygu: Technoleg Marchnata Cydweithredol ar gyfer Marchnadwyr Lleol a Chenedlaethol-i-Leol

O ran marchnata digidol, yn hanesyddol mae marchnatwyr lleol wedi cael trafferth cadw i fyny. Mae hyd yn oed y rhai sy'n arbrofi gyda chyfryngau cymdeithasol, chwilio, a hysbysebu digidol yn aml yn methu â chael yr un llwyddiant ag y mae marchnatwyr cenedlaethol yn ei gyflawni. Mae hynny oherwydd bod gan farchnatwyr lleol fel arfer ddiffyg cynhwysion hanfodol - megis arbenigedd marchnata, data, amser, neu adnoddau - ar gyfer sicrhau'r elw mwyaf cadarnhaol ar eu buddsoddiadau marchnata digidol. Nid yw'r offer marchnata y mae brandiau mawr yn eu mwynhau wedi'u hadeiladu ar eu cyfer

Y 4 Cam I Weithredu Neu Lanhau Data CRM Er mwyn Mwyhau Eich Perfformiad Gwerthu

Mae cwmnïau sy'n dymuno gwella eu perfformiad gwerthu fel arfer yn buddsoddi mewn strategaeth weithredu platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Rydyn ni wedi trafod pam mae cwmnïau'n gweithredu CRM, ac mae cwmnïau'n aml yn cymryd y cam ... ond mae'r trawsnewidiadau'n aml yn methu am rai rhesymau: Data - Ar adegau, mae cwmnïau'n dewis dadlwytho data o'u cyfrifon a'u cysylltiadau i lwyfan CRM a'r nid yw'r data yn lân. Os ydyn nhw eisoes wedi rhoi CRM ar waith,