Nodweddion Llwyfan Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Os ydych chi'n sefydliad mawr, yn nodweddiadol mae chwe agwedd hanfodol ar feddalwedd menter yr ydych chi eu hangen bob amser: Hierarchaethau Cyfrif - efallai mai'r nodwedd y gofynnir amdani fwyaf o unrhyw blatfform menter yw'r gallu i adeiladu hierarchaethau cyfrifon yn yr ateb. Felly, gall rhiant-gwmni gyhoeddi ar ran brand neu fasnachfraint oddi tanynt, cyrchu eu data, cynorthwyo i ddefnyddio a rheoli cyfrifon lluosog, a rheoli mynediad. Prosesau Cymeradwyo - yn nodweddiadol mae gan sefydliadau menter

MyYappyDog: CRM Cymdeithasol ar gyfer Asiantau Eiddo Tiriog

Mae yna gychwyn newydd sy'n ennill peth tyniant yn Indianapolis gydag Asiantau Eiddo Tiriog, a'i enw yw My Yappy Dog. Pe gallech chi gyfuno platfform cyfathrebu syml marw â llwyfan rheoli perthnasoedd cwsmeriaid di-lol, mae gennych chi CRM Cymdeithasol o'r enw My Yappy Dog. Dywedodd 3 o bob 4 o gwsmeriaid asiantaeth eiddo tiriog y byddent yn gwneud busnes eto gyda’u hasiant, ond dim ond 15% sy’n gwneud! Dawn Schnaiter, Cyd-sylfaenydd My Yappy Dog. Os

Nimble: Rheoli Cyswllt a CRM Cymdeithasol

Mae Nimble yn tynnu'ch cysylltiadau i un lle yn awtomatig fel y gallwch eu cynnwys ar draws unrhyw sianel - LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Skype, Ffôn, E-bost - mewn un rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio. Gyda Nimble, gallwch anfon negeseuon, ychwanegu tasgau a digwyddiadau, golygu neu lawrlwytho'r proffil cyswllt yn uniongyrchol o ffenestr proffil y cyswllt. Gweld gwybodaeth gyswllt graidd a'r holl weithgareddau cysylltiedig, e-byst, nodiadau a sgyrsiau cymdeithasol mewn un sgrin. Bydd Nimble yn adnabod y

Adphorus: Facebook Ad a Platfform CRM Cymdeithasol

Mae Adphorus yn blatfform Optimeiddio Ad Facebook sy'n gweithio ar ben API Marchnata Facebook a CRM Cymdeithasol, sy'n eich galluogi i chwyddo'ch enillion ar fuddsoddiad yn seiliedig ar ddata cwsmeriaid presennol. Nodweddion Adphorus: Dangosfyrddau Gweithredadwy - Defnyddiwch ddangosfyrddau i olrhain eich ymgyrchoedd a'ch DPA. Marchnata Perfformiad - olrhain trosi, optimeiddio yn seiliedig ar CPA, a phrofi cyfuniadau grwpiau targed lluosog, creadigol, i yrru canlyniadau ymateb uniongyrchol. Mae Cymorth Ad llawn Facebook yn cefnogi pob model hysbyseb Facebook

Piqora: Rich Analytics ar gyfer Pinterest, Instagram a Tumblr

Mae Piqora (Pinfluencer gynt) yn blatfform marchnata a dadansoddeg ar gyfer rhwydweithiau gweledol, wedi'u seilio ar ddiddordeb fel Pinterest, Tumblr, ac Instagram. Mae eu cyfres yn ymgorffori metrigau ymgysylltu, hashnod, trosi a refeniw. Mae Piqora yn gweithio gyda llawer o fanwerthwyr, brandiau a chyhoeddwyr adnabyddus i nodi a chysylltu ag eiriolwyr brand dylanwadol, cael mewnwelediadau gweithredadwy i ddelweddau sy'n tueddu, a mesur metrigau ymgysylltu allweddol i feintioli ymgysylltiad brand ar y rhwydweithiau gweledol hyn. Mae algorithmau Piqora sy'n seiliedig ar gydnabyddiaeth delwedd yn galluogi marchnatwyr i olrhain delweddau sy'n tueddu, hashnodau, dilynwyr

Defnyddio Rhwydweithiau Cymdeithasol ar gyfer CRM

Yn ôl Dr. Ivan Misner, tad BNI, Y cais CRM gorau yw'r un y byddwch chi'n ei ddefnyddio. Mae hon yn ffordd wych o ddweud na fydd yr holl raglenni a nodweddion CRM ffansi yn y byd yn gwneud gwahaniaeth os yw'ch meddalwedd yn rhy gymhleth neu ddim yn hwyl i'w defnyddio. Am y rheswm hwnnw, rwy'n gwybod llawer o bobl sy'n iawn gyda thaenlen Excel. Mae'n gweithio iddyn nhw oherwydd ei fod