4 Datguddiadau Gallwch Chi eu Datgelu gyda Data Salesforce

Maen nhw'n dweud bod CRM yr un mor ddefnyddiol â'r data ynddo. Mae miliynau o farchnatwyr yn defnyddio Salesforce, ond ychydig sydd â dealltwriaeth gadarn o'r data y maent yn ei dynnu, pa fetrigau i'w mesur, o ble mae'n dod, a faint y gallant ymddiried ynddo. Wrth i farchnata barhau i gael ei yrru'n fwy gan ddata, mae hyn yn mwyhau'r angen i ddeall beth sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni gyda Salesforce, yn ogystal ag offer eraill. Dyma bedwar rheswm pam