Sut mae CRM eFasnach o fudd i Fusnesau B2B a B2C

Mae newid sylweddol yn ymddygiad cwsmeriaid wedi effeithio ar lawer o ddiwydiannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond y sector e-fasnach sydd wedi cael ei daro galetaf. Mae cwsmeriaid sy'n ddeallus yn ddigidol wedi troi at ymagwedd bersonol, profiad siopa digyffwrdd, a rhyngweithiadau aml-sianel. Mae'r ffactorau hyn yn gwthio manwerthwyr ar-lein i fabwysiadu systemau ychwanegol i'w cynorthwyo i reoli perthnasoedd cwsmeriaid a sicrhau profiad personol yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig. Yn achos cwsmeriaid newydd, mae angen

Gwerthiant Gwerthu: Y CRM ar gyfer Busnesau Bach a Thimau Gwerthu Gwerthu B2B

Os ydych chi wedi siarad ag unrhyw arweinydd gwerthu, mae gweithredu platfform rheoli perthynas â chwsmer (CRM) yn hanfodol ... ac yn nodweddiadol mae hefyd yn gur pen. Mae buddion CRM yn llawer mwy na'r buddsoddiad a'r heriau, serch hynny, pan fydd y cynnyrch yn hawdd ei ddefnyddio (neu wedi'i addasu i'ch proses) a bod eich tîm gwerthu yn gweld y gwerth ac yn mabwysiadu ac yn trosoli'r dechnoleg. Yn yr un modd â'r mwyafrif o offer gwerthu, mae gwahaniaeth enfawr yn y nodweddion sydd eu hangen ar gyfer a