Eich Rhestr Wirio Marchnata Cynnwys Cyflawn

Mae Textbroker wedi llunio'r ffeithlun hwn ar The 5 Steps to a Successful Content Strategy. Y 5 maes yw: Archwilio a Dadansoddi Nod Diffiniad Datblygu a Chynllunio Creu a Hadau Monitro a Rheoli Pe bawn i'n gwasgu unrhyw beth i mewn, Hyrwyddo fyddai hynny. Er bod hadu gyda dylanwadwyr yn ddefnyddiol, mae hyrwyddo cynnwys â thâl trwy sianeli cymdeithasol, hysbysebu brodorol, a thalu fesul clic yn strategaethau anhygoel. Yn nodweddiadol, rydym yn dechrau hyrwyddo ar ôl dilysu bod y cynnwys yn atseinio

Lumanu: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr a Darganfod Cynnwys Dylanwadol

Mae'n hollbwysig ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys. P'un a ydych chi'n ceisio tyfu eich safleoedd organig trwy gael cyfeiriadau at eich cynnwys a'i gysylltu â gwefannau awdurdod uchel, p'un a ydych chi'n ceisio ehangu eich cyrhaeddiad cymdeithasol i gynulleidfaoedd perthnasol, neu a ydych chi'n ceisio adeiladu awdurdod yn eich diwydiant trwy gael sôn gan rywun am ddylanwad ... mae marchnata dylanwadwyr yn hanfodol. Mae marchnata dylanwadwyr wedi'i rannu'n ddwy gydran hanfodol Pwy yw'r dylanwadwyr hynny

Balans Curadu a Chreu yw Marchnata Cynnwys

Wrth i ni adolygu pynciau ar Martech Zone i ysgrifennu amdano, rydym yn ymchwilio i'w poblogrwydd yn ogystal â'r cynnwys sydd eisoes wedi'i gyhoeddi. Os ydym yn credu y gallwn ddiweddaru'r pwnc ac ychwanegu manylion ychwanegol sy'n allweddol i'r pwnc - fel rheol byddwn yn ymgymryd â'r dasg o'i ysgrifennu ein hunain. Os ydym yn credu y gallwn ddarlunio'r pwnc yn well trwy ddelweddau, diagramau, sgrinluniau neu hyd yn oed fideo - byddwn hefyd yn ei ddefnyddio. A.

7 Tactegau i Hybu'ch Creu Cynnwys

Ddydd Mawrth, cawsom weminar wych gydag un o'n partneriaid, Wordsmith for Marketing, ar 10 Tacteg Creu Cynnwys ar gyfer When the Well Runs Dry. Er i ni gael hwyl yn gwneud jôcs a gwneud dawnsfeydd bach y tu ôl i'r llenni, rhannwyd mewnwelediadau gwych ar y weminar. Dyma 7 tecawê allweddol o'n gweminar tactegau creu cynnwys: 1. Neilltuwch amser ar gyfer y broses greadigol - Er y gallai swnio'n syml, a

Dim Canllaw Hype ar Greu Cynnwys

Ysgrifennodd y Folks yn Spundge bost blog, 9 Cam at Greu Cynnwys Ymgysylltu, gyda ffeithlun “dim-hype, di-eiriau” yr wyf yn ei hoffi'n fawr. Mae creu cynnwys o safon yn gonglfaen i strategaeth gynnwys gadarn, ac mae eich helpu chi i feistroli'r sgil hon yn rhan o genhadaeth Spundge. Ffordd wych o gynhyrchu cynnwys yw trwy ailgylchu erthyglau, ffeithluniau ac asedau eraill yn eitemau mwy deniadol a chymhellol. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi gadw

Dyma Sut Rydych chi'n Cynhyrchu Mwy o Arweinwyr gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Roeddwn i ddim ond yn cwrdd â pherchennog busnes ac yn disgrifio'r ffordd anhygoel y mae'r cyfryngau cymdeithasol nid yn unig wedi gyrru busnes i'm cwmni, ond i'n cleientiaid hefyd. Mae'n ymddangos bod pesimistiaeth barhaus fel y mae gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i effaith ar gynhyrchu plwm a chredaf fod angen ei gywiro. Nid oes gan y rhan fwyaf o'r materion gyda'r cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu plwm unrhyw beth i'w wneud â'r canlyniadau gwirioneddol,

Sut Ydych Chi'n Gwneud O'i gymharu â 400 o Farchnatwyr Eraill?

Rydyn ni wedi bod yn cael rhai cyfarfodydd anhygoel gyda chwmni menter yn ddiweddar. Mae ganddyn nhw'r holl heriau y gallwch chi feddwl amdanyn nhw - tîm bach, strwythur menter, rhyddfreintiau, eFasnach ... y gweithiau. Dros amser, maent wedi esblygu gyda'u tîm bach i hodge-podge o dechnoleg sy'n dod yn fwy a mwy anodd ei reoli. Ein gwaith ni yw mapio eu strategaeth a gyrru eu costau i lawr trwy ganoli a buddsoddi mewn atebion hyblyg. Nid tasg mohono

16 Cam at Greu Cynnwys Cymhellol

Weithiau mae rhestr wirio yn gwneud bywyd yn hawdd ac mae'r un hon yn eithaf da ar syniadau ar gyfer datblygu creu cynnwys cymhellol trwy garedigrwydd WebSearch SEO. Rwy'n hoffi'r cyngor yma oherwydd ei fod yn mynd y tu hwnt i'r cyfryngau go iawn ac yn tynnu sylw at elfennau eraill sy'n ei gwneud yn haws bwyta'r cynnwys hefyd. Yr 16 Cam at Greu Cynnwys Cymhellol: Meddyliwch fel newyddiadurwr. Cael ysbrydoliaeth gan eich rhwydwaith. Rhowch gynnig ar gynnwys byr, cryno. Defnyddiwch newyddion diwydiant. Cadwch ef yn sgyrsiol. Peidiwch â