Pantheon: WordPress Difrifol neu Drupal Hosting gyda New Relic

Mae gennym 47 o ategion gweithredol ar ein gosodiad WordPress. Dyna lawer o ategion, a gallai llawer ohonynt arafu perfformiad WordPress. Rydym yn cynnal rhai profion cyflymder cynhwysfawr cyn defnyddio ategion, neu efallai y byddwn hyd yn oed yn defnyddio peth o'r rhesymeg i ddiweddaru ein thema yn unig fel ei bod yn rhedeg yn gyflymach ac yn llai trethu ar ein gweinyddwyr. Mae cyflymder yn hanfodol y dyddiau hyn - o ongl profiad defnyddiwr ac ongl optimeiddio peiriannau chwilio.

APPeal Symudol - Archwilio'r Dirwedd Symudol

Mwy o apiau ffôn clyfar na babanod? Mae rhywbeth am hynny yn ymddangos ychydig yn frawychus ... ac yn anhygoel ar yr un pryd. Wrth adolygu tirwedd cymwysiadau, mae'n ymddangos bod tunnell o gemau, ond mae apiau cynhyrchiant busnes ar ei hôl hi. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n gweld y niferoedd hyn yn cyfateb yn agosach yn y dyfodol, serch hynny, wrth i fwy a mwy o gwmnïau menter fabwysiadu strategaethau symudol fel rhan o'u busnes o ddydd i ddydd. Mae'n rhaid dweud

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer