Ciplun Marchnata Digidol taledig Kenshoo: Ch4 2015

Bob blwyddyn rwy'n credu y bydd pethau'n dechrau lefelu, ond bob blwyddyn mae'r farchnad yn newid yn ddramatig - ac nid oedd 2015 yn ddim gwahanol. Cyfrannodd twf ffonau symudol, cynnydd hysbysebion rhestru cynnyrch, ymddangosiad mathau newydd o hysbysebion at rai newidiadau sylweddol yn ymddygiad defnyddwyr a'r gwariant cysylltiedig gan farchnatwyr. Mae'r ffeithlun newydd hwn o Kenshoo yn datgelu bod cymdeithasol wedi tyfu'n sylweddol yn y farchnad. Mae marchnatwyr yn cynyddu eu gwariant cymdeithasol 50%

14 Metrig i Ffocysu arno gydag Ymgyrchoedd Marchnata Digidol

Pan adolygais yr ffeithlun hwn gyntaf, roeddwn ychydig yn amheus bod cymaint o fetrigau ar goll ... ond roedd yr awdur yn glir eu bod yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd marchnata digidol ac nid strategaeth gyffredinol. Mae metrigau eraill yr ydym yn arsylwi arnynt yn gyffredinol, fel nifer yr allweddeiriau graddio a rheng gyfartalog, cyfranddaliadau cymdeithasol a chyfran y llais ... ond yn nodweddiadol mae ymgyrch yn cychwyn ac yn stopio felly nid yw pob metrig yn berthnasol