Sut i Fesur ROI Apiau Symudol

Rydym yn gweithio gyda chwmni partner ar ddatblygu cymhwysiad symudol ar gyfer Android ac iOS ar hyn o bryd. Er ein bod wedi gwneud ein apiau ein hunain, mae'r app arferiad hwn yn gofyn am dipyn mwy o sylw nag yr oeddem wedi'i ddychmygu. Rwy'n credu ei bod yn cymryd mwy o amser i weithio ar farchnata, cyflwyno a chyhoeddi'r cymhwysiad symudol na'r amser datblygu apiau! Byddwn yn bendant yn addasu disgwyliadau ar gyfer gwaith fel hyn yn y dyfodol. Mae'r ap hwn yn ei le