Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Sut Cwblhaodd BoomTown ei Stack Martech Gyda Deallusrwydd Galwad

Mae sgyrsiau, ac yn enwedig galwadau ffôn, yn parhau i fod ymhlith y dulliau mwyaf effeithiol ar gyfer cysylltu â phobl a'u troi'n gwsmeriaid ffyddlon. Mae ffonau clyfar wedi cau'r bwlch rhwng pori ar-lein a gwneud galwadau - a phan ddaw at bryniannau cymhleth, gwerth uchel, mae pobl eisiau mynd ar y ffôn a siarad â bod dynol. Heddiw, mae technoleg ar gael i ychwanegu mewnwelediad i'r galwadau hyn, felly gall marchnatwyr wneud yr un penderfyniadau craff, wedi'u gyrru gan ddata

Y Llyfr Chwarae ar gyfer Marchnata Ar-lein B2B

Mae hwn yn ffeithlun gwych ar y strategaethau a ddefnyddir gan bron bob strategaeth lwyddiannus busnes-i-fusnes ar-lein. Wrth i ni weithio gyda'n cwsmeriaid, mae hyn yn weddol agos at edrychiad a theimlad cyffredinol ein hymrwymiadau. Yn syml, nid yw marchnata ar-lein B2B yn mynd i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl ac nid yw'ch gwefan yn mynd i gynhyrchu busnes newydd yn hudol oherwydd ei fod yno ac mae'n edrych yn dda. Mae angen y strategaethau cywir arnoch i ddenu ymwelwyr a throsi

14 Metrig i Ffocysu arno gydag Ymgyrchoedd Marchnata Digidol

Pan adolygais yr ffeithlun hwn gyntaf, roeddwn ychydig yn amheus bod cymaint o fetrigau ar goll ... ond roedd yr awdur yn glir eu bod yn canolbwyntio ar ymgyrchoedd marchnata digidol ac nid strategaeth gyffredinol. Mae metrigau eraill yr ydym yn arsylwi arnynt yn gyffredinol, fel nifer yr allweddeiriau graddio a rheng gyfartalog, cyfranddaliadau cymdeithasol a chyfran y llais ... ond yn nodweddiadol mae ymgyrch yn cychwyn ac yn stopio felly nid yw pob metrig yn berthnasol

Metrigau Marchnata sy'n Bwysig

Lluniodd Pardot y daflen twyllo metrigau marchnata hon sydd wedi bod yn gwneud y rowndiau. Mae dadansoddeg marchnata heddiw yn bwerus. Mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o fetrigau, o weld tudalennau a nifer y cefnogwyr i ystadegau mwy dadlennol sy'n cynnwys arweinyddion a gwerthiannau. Gyda'r tryloywder cynyddol mewn data marchnata, mae'n hawdd cael eich dal mewn data nad yw - yn amlach na pheidio - yn effeithio ar eich refeniw mewn gwirionedd. Mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar