Aspire: Y Llwyfan Marchnata Dylanwadol ar gyfer Brandiau Shopify Twf Uchel

Os ydych chi'n ddarllenwr brwd o Martech Zone, gwyddoch fod gen i deimladau cymysg ar farchnata dylanwadwyr. Nid fy marn i ar farchnata dylanwadwyr yw nad yw'n gweithio ... yw bod angen ei weithredu a'i olrhain yn dda. Mae yna ychydig o resymau pam: Ymddygiad Prynu - Gall dylanwadwyr adeiladu ymwybyddiaeth brand, ond nid o reidrwydd yn argyhoeddi ymwelydd i brynu mewn gwirionedd. Mae hynny'n anodd ... lle efallai na fydd y dylanwadwr yn cael ei ddigolledu'n iawn

Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer ar gyfer yr uchafswm ROI

Pan rydych chi newydd ddechrau busnes, mae'n demtasiwn denu cleientiaid ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, waeth beth yw'r gost, yr amser neu'r egni. Fodd bynnag, wrth i chi ddysgu a thyfu byddwch yn sylweddoli bod cydbwyso cost gyffredinol caffael cwsmeriaid â ROI yn hanfodol. I wneud hynny, bydd angen i chi wybod eich cost caffael cwsmer (CAC). Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer Er mwyn cyfrifo CAC, mae angen i chi rannu'r holl werthiannau a

Sut i Gyfrifo Gwerth Oes Eich Defnyddiwr Ap Symudol

Mae gennym fusnesau cychwynnol, cwmnïau sefydledig, a hyd yn oed cwmnïau hynod ddadansoddol a soffistigedig sy'n dod atom ni am gymorth i dyfu eu busnes ar-lein. Waeth beth yw maint neu soffistigedigrwydd, pan ofynnwn am eu cost fesul caffaeliad a gwerth oes cwsmer (LTV), rydym yn aml yn cael ein syllu â syllu gwag. Mae gormod o gwmnïau'n cyfrifo cyllidebau yn syml: Gyda'r persbectif hwn, mae marchnata'n dirwyn i ben wrth fynd i'r golofn gostau. Ond nid yw marchnata yn gost fel eich rhent chi ... ydyw