6 Enghreifftiau o Sut Roedd Busnesau'n gallu Tyfu yn ystod y Pandemig

Ar ddechrau'r pandemig, mae llawer o gwmnïau'n torri eu cyllidebau hysbysebu a marchnata oherwydd gostyngiadau mewn refeniw. Roedd rhai busnesau o'r farn, oherwydd layoffs torfol, y byddai cwsmeriaid yn rhoi'r gorau i wario felly roedd cyllidebau hysbysebu a marchnata yn cael eu lleihau. Ymlaciodd y cwmnïau hyn mewn ymateb i galedi economaidd. Yn ogystal â chwmnïau yn petruso parhau neu lansio ymgyrchoedd hysbysebu newydd, roedd gorsafoedd teledu a radio hefyd yn ei chael hi'n anodd dod â chleientiaid i mewn a'u cadw. Asiantaethau a marchnata

Dyfodol Gwerthiannau B2B: Cymysgu Timau Tu Mewn ac Allanol

Cychwynnodd pandemig COVID-19 ôl-effeithiau cryfach ledled tirwedd B2B, efallai'n fwyaf arwyddocaol o ran sut mae trafodion yn digwydd. Yn sicr, mae'r effaith ar brynu defnyddwyr wedi bod yn aruthrol, ond beth am fusnes i fusnes? Yn ôl Adroddiad Siopwyr y Dyfodol B2B 2020, dim ond 20% o gwsmeriaid sy'n prynu'n uniongyrchol gan gynrychiolwyr gwerthu, i lawr o 56% yn y flwyddyn flaenorol. Yn sicr, mae dylanwad Amazon Business yn sylweddol, ond nododd 45% o ymatebwyr yr arolwg fod prynu

Cwarantîn: Mae'n bryd mynd i'r gwaith

Dyma, y ​​tu hwnt i amheuaeth, yr amgylchedd busnes mwyaf anarferol a'r dyfodol amheus rydw i wedi bod yn dyst iddo yn ystod fy oes. Wedi dweud hynny, rwy'n gwylio fy nheulu, ffrindiau, a chleientiaid yn rhannu'n sawl trac: Dicter - dyma'r gwaethaf, heb amheuaeth. Rwy'n gwylio pobl rwy'n eu caru ac yn eu parchu mewn dicter yn difetha pawb. Nid yw'n helpu dim na neb. Dyma'r amser i fod yn garedig. Parlys - mae llawer o bobl yn aros