Dangosol: Dadansoddeg Cwsmeriaid â Mewnwelediadau Gweithredadwy

Nid yw data mawr bellach yn newydd-deb ym myd busnes. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n meddwl amdanynt eu hunain fel rhai sy'n cael eu gyrru gan ddata; mae arweinwyr technoleg yn sefydlu seilwaith casglu data, mae dadansoddwyr yn didoli trwy'r data, ac mae marchnatwyr a rheolwyr cynnyrch yn ceisio dysgu o'r data. Er gwaethaf casglu a phrosesu mwy o ddata nag erioed, mae cwmnïau'n colli mewnwelediadau gwerthfawr am eu cynhyrchion a'u cwsmeriaid oherwydd nad ydyn nhw'n defnyddio'r offer cywir i ddilyn defnyddwyr ar draws taith gyfan y cwsmer.