WordPress Hosting Rhedeg Araf? Ymfudo i westeio wedi'i reoli

Er bod yna dunelli o resymau bod eich gosodiad WordPress yn rhedeg yn araf (gan gynnwys ategion a themâu sydd wedi'u hysgrifennu'n wael), credaf mai'r rheswm unigol mwyaf pam mae pobl yn cael problemau yw bod eu cwmni cynnal. Mae'r angen ychwanegol am fotymau cymdeithasol ac integreiddiadau yn cymhlethu'r mater - mae llawer ohonynt yn llwytho'n ofnadwy o araf hefyd. Mae pobl yn sylwi. Mae'ch cynulleidfa'n sylwi. Ac nid ydyn nhw'n trosi. Gall cael tudalen sy'n cymryd mwy na 2 eiliad i'w llwytho

MainWP: Rheoli'ch Safleoedd WordPress yn Ganolog

Mae'r Folks gwych yn Automattic wedi bod yn integreiddio rheolaeth ganolog WordPress trwy eu ategyn Jetpack. Rwyf eisoes wedi rhedeg i mewn i un mater ag ef, serch hynny, gan golli fy holl ddadansoddeg Jetpack yn y gorffennol pan ddatgysylltwyd fy safle a chysylltwyd safle llwyfannu yn lle. Roedd yn dipyn o bummer - ac rwy'n ddiolchgar fy mod i wedi gosod Google Analytics hefyd. Os nad ydych chi eisiau i'ch holl offer ddibynnu ar un platfform enfawr fel Jetpack,

CodeGuard: Gwneud copi wrth gefn o'r Wefan yn y Cymylau

Tua blwyddyn yn ôl, roedd gennym gleient yn ein ffonio ac roeddent yn wyllt. Fe wnaethant ddileu defnyddiwr o'u system ac roedd y defnyddiwr hwnnw'n berchen ar yr holl gynnwys felly dilëwyd y cynnwys hefyd. Roedd y cynnwys wedi diflannu. Misoedd o waith i boblogi'r wefan ... i gyd wedi mynd mewn curiad calon. Ein hymgysylltiad yn unig oedd adeiladu eu thema, nid rheoli'r cynnal a'r gweithredu go iawn. O ganlyniad, dim ond hynny a gawsom

Mae VaultPress yn Cadw WordPress yn Ddiogel

Rwy'n eistedd yn y bwth Automattic yn Blog World Expo (pŵer seiffonio) a chefais sgwrs wych gyda'r tîm WordPress ynghylch nifer o brosiectau rydyn ni wedi gweithio arnyn nhw yn ogystal â thrafod newidiadau a heriau rydyn ni'n rhedeg iddyn nhw gyda'n cleientiaid. . Un o'r pryderon hynny yw diogelwch a chopïau wrth gefn. Mae'n rhyfedd fy mod i wedi bod yn y gymuned WordPress ers tro, ond yn dal i glywed am raglenni a chymwysiadau sydd wedi bod o gwmpas ers blynyddoedd