Oribi: Dadansoddeg Marchnata Dim Cod Gyda'r Atebion sydd eu hangen arnoch i dyfu eich busnes

Cwyn yr wyf wedi parhau i'w chyhoeddi'n uchel yn ein diwydiant yw pa mor ofnadwy yw dadansoddeg i'r cwmni cyffredin. Yn y bôn, dymp data, peiriant ymholi yw Analytics, gyda rhai graffiau braf rhyngddynt. Mae mwyafrif llethol y cwmnïau yn galw eu sgript ddadansoddeg i mewn ac yna does ganddyn nhw ddim syniad beth maen nhw'n edrych arno na pha gamau y dylen nhw eu cymryd yn seiliedig ar y data. Dywedwch y gwir: Peiriant Cwestiynau yw Analytics ... nid Peiriant Ateb

Hotjar: Mapiau Gwres, Twneli, Recordiadau, Dadansoddeg ac Adborth

Mae Hotjar yn darparu set gyflawn o offer ar gyfer mesur, recordio, monitro a chasglu adborth trwy eich gwefan mewn un pecyn fforddiadwy. Yn hollol wahanol i atebion eraill, mae Hotjar yn cynnig cynlluniau gyda chynlluniau fforddiadwy syml lle gall sefydliadau gynhyrchu mewnwelediadau ar nifer anghyfyngedig o wefannau - a sicrhau bod y rhain ar gael i nifer anghyfyngedig o ddefnyddwyr. Mae Profion Dadansoddeg Hotjar yn Cynnwys Mapiau Gwres - gan ddarparu cynrychiolaeth weledol o gliciau, tapiau ac ymddygiad sgrolio eich defnyddwyr. Recordiadau Ymwelwyr