Beth yw POE? Cyfryngau taledig, perchnogol, wedi'u hennill ... A Rhannu ... a Chydgyfeiriedig

Mae POE yn acronym ar gyfer y tri dull o ddosbarthu cynnwys. Mae cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion i gyd yn strategaethau hyfyw ar gyfer adeiladu eich awdurdod a lledaenu eich cyrhaeddiad yn y cyfryngau cymdeithasol. Cyfryngau Taledig, Perchnogaeth, Ennill Cyfryngau taledig - yw'r defnydd o sianeli hysbysebu taledig i yrru traffig a neges gyffredinol y brand i'ch cynnwys. Fe'i defnyddir i greu ymwybyddiaeth, neidio i fyny mathau eraill o gyfryngau ac i gael cynulleidfaoedd newydd i weld eich cynnwys.