Mae Facebook Wedi Dinistrio Deialog Parchus ac Agored ... ac rydw i wedi Gwneud

Mae hyn wedi bod yn ychydig fisoedd anodd i'n cenedl. Mae'r etholiadau, COVID-19, a llofruddiaeth erchyll George Floyd i gyd wedi dod â'n cenedl i'w phengliniau yn llythrennol. Nid wyf am i unrhyw un gredu mai erthygl boo-hoo yw hon. Os ydym wedi cael y pleser o gyffwrdd gyda'n gilydd ar-lein, gwyddoch fy mod wedi ei drin fel camp gwaed. O oedran ifanc o fyw mewn cartref wedi'i rannu gan grefydd a gogwydd gwleidyddol, I.