5 Meddalwedd fel Sgam Contract Contract i'w Osgoi

Fel asiantaeth sy'n cefnogi ein cleientiaid yn llawn, rydym yn prynu contractau ar gyfer cymwysiadau a llwyfannau cryn dipyn i gefnogi ymdrechion ein cleientiaid yn llawn. Mae'r rhan fwyaf o'r perthnasoedd hynny â gwerthwyr Meddalwedd fel Gwasanaeth (SaaS) yn wych - gallwn gofrestru ar-lein a gallwn ganslo pan fyddwn wedi gwneud. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, serch hynny, rydyn ni wedi cael ein cymryd yn llythrennol ar ychydig o gontractau. Yn y pen draw, print mân neu werthiannau camarweiniol a arweiniodd at

Fideo: Ffurflenni Gwe a Tudalennau Glanio gyda Formstack

Mae Fideo Tech Marchnata y mis hwn gyda Formstack. Mae gan Formstack ryngwyneb defnyddiwr anhygoel o syml sy'n caniatáu i unrhyw gwmni adeiladu a defnyddio ffurflenni a thudalennau glanio. Mae gan Formstack dunnell o integreiddiadau hefyd - o ddarparwyr gwasanaeth e-bost i byrth talu. [youtube: http: //www.youtube.com/watch? v = zUo9gSoLkNk] Lansiwyd Formstack ym mis Mawrth 2006 ac mae wedi tyfu'n gyflym i gyfrif cwsmeriaid mewn 110 o wledydd ledled y byd. Gyda miliynau o gyflwyniadau wedi'u derbyn, gall Formstack fodloni gofynion y rhai mwyaf heriol