Arolwg: Sut Mae Cynhyrchedd Eich Cynnwys yn Cymharu?

Mae Rundown yn lansio arolwg ymchwil marchnad parhaus ar fethodolegau cynhyrchu cynnwys. Er bod llawer o ymchwil ar gael i'r cyhoedd ynghylch marchnata cynnwys yn ei gyfanrwydd, ychydig iawn o wybodaeth benodol sydd ar gael i weithwyr proffesiynol cynnwys ei defnyddio i waelodlinio eu methodoleg gynhyrchu wirioneddol, prosesau, adnoddau staffio, rolau, a chyfrifoldebau a thechnoleg. Bydd Rundown yn rhyddhau diweddariadau beirniadol i'r data pwysig hwn trwy gydol y flwyddyn. Mae Rundown wedi creu arolwg byr ar gyfer gweithwyr proffesiynol cynnwys yn

Yr Ymagwedd 8 Cam at Farchnata Cynnwys Llwyddiannus

Mae Vertical Measures wedi datblygu dull 8 cam ar gyfer datblygu prosiect marchnata cynnwys llwyddiannus sy'n cynnwys datblygu strategaeth, delfryd, creu cynnwys, optimeiddio, hyrwyddo cynnwys, dosbarthu, meithrin plwm a mesur. Mae edrych ar y marchnata cynnwys hwn fel strategaeth gydlynol trwy gydol cylch bywyd y cwsmer yn hanfodol oherwydd ei fod yn alinio'r cynnwys â'r llwyfan neu'r bwriad y dylai'r ymwelydd â'ch gwefan ac yn sicrhau bod llwybr i'w drawsnewid. Mae creu cynnwys ar gynnydd. Gyda bron i 50%