Pwysigrwydd Galluogi Gwerthu

Er y profwyd bod technoleg galluogi gwerthiant yn cynyddu refeniw 66%, nid yw 93% o gwmnïau wedi gweithredu platfform galluogi gwerthu eto. Mae hyn yn aml oherwydd bod y chwedlau am alluogi gwerthu yn ddrud, yn gymhleth i'w defnyddio a bod cyfraddau mabwysiadu isel. Cyn plymio i fuddion platfform galluogi gwerthu a'r hyn y mae'n ei wneud, gadewch i ni blymio yn gyntaf i mewn i beth yw galluogi gwerthu a pham ei fod yn bwysig. Beth Yw Galluogi Gwerthu? Yn ôl Forrester Consulting,

Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan gynhyrchu 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol, yn ôl DemandMetric. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr. Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr. “Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” a rennir

A yw Marchnatwyr Cynnwys yn Barod i Amharu?

Mewn astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan Kapost o Grŵp Aberdeen, canfu ymchwil mai ychydig o farchnatwyr sy'n teimlo eu bod yn cynhyrchu ac yn olrhain eu cynnwys yn ddigonol. Ac mae bwlch y gellir ei archwilio yn dod i'r amlwg rhwng arweinwyr cynnwys a dilynwyr cynnwys. Mae Kapost yn galw'r cyfnod trosglwyddo lle mae'r galw yn uchel ond mae cynllunio craff yn brin o Anhrefn Cynnwys. Fe wnaethant ddylunio'r ffeithlun isod i osod y rhwystrau (a'r buddion) allweddol i sefydlu strategaeth gweithrediadau cynnwys wedi'i thiwnio'n dda. Gyda phob

BlitzMetrics: Dangosfyrddau Cyfryngau Cymdeithasol Ar Gyfer Eich Brand

Mae BlitzMetrics yn cynnig dangosfwrdd cymdeithasol sy'n monitro'ch data ar draws eich holl sianeli a'ch cynhyrchion mewn un lle. Nid oes angen chwilio am fetrigau ar draws yr holl lwyfannau cymdeithasol amrywiol. Mae'r system yn darparu adroddiadau ar eich prif gefnogwyr a'ch dilynwyr i'ch helpu chi i godi ymwybyddiaeth brand, ymgysylltu ac yn y pen draw - trawsnewidiadau. Yn bennaf oll, mae BlitzMetrics yn helpu marchnatwyr i ddeall pryd a pha gynnwys yw'r mwyaf effeithiol fel y gallwch addasu eich negeseuon yn ôl

Mae Ymddygiad Prynu wedi Newid, Nid yw Cwmnïau wedi Gwneud

Weithiau rydyn ni'n gwneud pethau dim ond oherwydd dyna'r ffordd y mae wedi'i wneud. Nid oes unrhyw un yn cofio pam yn union, ond rydym yn parhau i'w wneud ... hyd yn oed os yw'n brifo ni. Pan fyddaf yn edrych ar hierarchaeth gwerthu a marchnata nodweddiadol cwmnïau modern, nid yw'r strwythur wedi newid ers i ni gael pobl werthu yn gwthio palmant ac yn deialu am ddoleri. Mewn llawer o'r cwmnïau rydw i wedi ymweld â nhw, mae llawer o “werthiannau” yn digwydd ar ochr farchnata'r wal. Nid yw gwerthiannau ond yn cymryd