Rhestr Rhaid o Gynnwys POB B2B Angen Busnes i Fwydo Taith y Prynwr

Mae'n rhyfedd i mi y bydd Marchnatwyr B2B yn aml yn defnyddio llu o ymgyrchoedd ac yn cynhyrchu llif diddiwedd o gynnwys neu ddiweddariadau cyfryngau cymdeithasol heb yr isafswm sylfaenol iawn, llyfrgell cynnwys wedi'i chynhyrchu'n dda y mae pob gobaith yn ei geisio wrth ymchwilio i'w partner, cynnyrch, darparwr nesaf. , neu wasanaeth. Rhaid i sylfaen eich cynnwys fwydo taith eich prynwyr yn uniongyrchol. Os na wnewch chi ... a'ch cystadleuwyr wneud ... rydych chi'n mynd i golli'ch cyfle i sefydlu'ch busnes

Angen Cymorth Marchnata i Gynulleidfaoedd Technegol? Dechreuwch Yma

Nid yw peirianneg yn broffesiwn cymaint ag y mae'n ffordd o edrych ar y byd. I farchnatwyr, gall ystyried y persbectif hwn wrth siarad â chynulleidfaoedd technegol craff iawn fod y gwahaniaeth rhwng cael eu cymryd o ddifrif a chael eich anwybyddu. Gall gwyddonwyr a pheirianwyr fod yn gynulleidfa anodd eu cracio, sef catalydd yr Adroddiad Cyflwr Marchnata i Beirianwyr. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, TREW Marketing, sy'n canolbwyntio'n gyfan gwbl ar farchnata i dechnegol

Beth yw marchnata cynnwys?

Er ein bod wedi bod yn ysgrifennu am farchnata cynnwys ers dros ddegawd, rwy'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn ateb cwestiynau sylfaenol i fyfyrwyr marchnata yn ogystal â dilysu'r wybodaeth a ddarperir i farchnatwyr profiadol. Mae marchnata cynnwys yn derm diddorol. Er ei fod wedi ennill momentwm yn ddiweddar, ni allaf gofio amser pan nad oedd gan farchnata gynnwys yn gysylltiedig ag ef. Ond mae mwy i strategaeth marchnata cynnwys na dechrau blog yn unig, felly

Faint mae Busnesau yn Buddsoddi mewn Strategaethau Marchnata Cynnwys?

Mae'r ffeithlun hwn o Tamba, y Chwyldro Marchnata Cynnwys, bron yn ymwneud â'r casgliad gorau o ystadegau ar gyfer busnesau B2B a B2C i gyfiawnhau cynyddu eu hymdrechion a'u cost ar strategaethau marchnata cynnwys. Yn ddiddorol ddigon, mae bron i hanner yr holl wasanaethau ysgrifennu a dylunio yn cael eu rhoi ar gontract allanol i arbenigwyr cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen ein post manwl ar beth yw Marchnata Cynnwys a sut i ddatblygu strategaeth marchnata cynnwys. Ac - wrth gwrs cysylltwch â'n cynnwys