StoreConnect: Ateb eFasnach Brodorol Salesforce ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig

Er mai e-fasnach fu'r dyfodol erioed, mae bellach yn bwysicach nag erioed. Mae'r byd wedi newid i fod yn lle o ansicrwydd, gofal, a phellter cymdeithasol, gan bwysleisio llawer o fanteision eFasnach i fusnesau a defnyddwyr. Mae e-fasnach fyd-eang wedi bod yn tyfu bob blwyddyn ers ei sefydlu. Oherwydd bod prynu ar-lein yn haws ac yn fwy cyfleus na siopa mewn siop go iawn. Mae enghreifftiau o sut mae eFasnach yn ail-lunio a gwella'r sector yn cynnwys Amazon a Flipkart. 

Zyro: Adeiladu Eich Safle Neu'ch Siop Ar-lein yn Hawdd Gyda'r Llwyfan Fforddiadwy hwn

Mae argaeledd llwyfannau marchnata fforddiadwy yn parhau i greu argraff, ac nid yw systemau rheoli cynnwys (CMS) yn ddim gwahanol. Rydw i wedi gweithio mewn nifer o lwyfannau perchnogol, ffynhonnell agored, a thalu CMS dros y blynyddoedd ... rhai yn anhygoel a rhai yn eithaf anodd. Hyd nes i mi ddysgu beth yw nodau, adnoddau a phrosesau cleient, nid wyf yn gwneud argymhelliad ar ba blatfform i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n fusnes bach na all fforddio gollwng degau o filoedd o ddoleri ymlaen

Pam Rwy'n Cynghori Cwmnïau SaaS yn Erbyn Adeiladu Eu CMS Eu Hunain

Galwodd cydweithiwr uchel ei pharch arnaf gan asiantaeth farchnata yn gofyn am ychydig o gyngor wrth iddi siarad â busnes a oedd yn adeiladu ei blatfform ar-lein ei hun. Roedd y sefydliad yn cynnwys datblygwyr talentog iawn ac roeddent yn gwrthsefyll defnyddio system rheoli cynnwys (CMS) ... yn lle hynny yn gyrru i weithredu eu datrysiad cartref eu hunain. Mae'n rhywbeth rydw i wedi'i glywed o'r blaen ... ac rydw i'n nodweddiadol yn cynghori yn ei erbyn. Mae datblygwyr yn aml yn credu mai cronfa ddata yn unig yw CMS

Ydych chi'n Agored i System Rheoli Cynnwys Newydd?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd 100% o'n cleientiaid WordPress fel eu system rheoli cynnwys. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac mae'r nifer honno wedi gostwng tua thraean. Ers i mi fod yn datblygu a dylunio gwefannau yn WordPress ers degawd bellach, rwy'n aml yn edrych at y CMS hwnnw oherwydd ychydig o resymau. Pam Rydym yn Defnyddio amrywiaeth a chefnogaeth Thema Anhygoel WordPress. Mae safleoedd fel Themeforest yn ffefryn i mi lle gallaf ddod o hyd i'r mwyaf

Pam Defnyddio Drupal?

Yn ddiweddar, gofynnaf Beth yw Drupal? fel ffordd i gyflwyno Drupal. Y cwestiwn nesaf sy'n dod i'r meddwl yw “A ddylwn i ddefnyddio Drupal?" Mae hwn yn gwestiwn gwych. Lawer gwaith rydych chi'n gweld technoleg ac mae rhywbeth amdani yn eich annog i feddwl am ei defnyddio. Yn achos Drupal efallai eich bod wedi clywed bod rhai gwefannau prif ffrwd eithaf yn rhedeg ar y system rheoli cynnwys ffynhonnell agored hon: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, a'r Newydd