Beth yw'r Categorïau Cynnwys Mwyaf Deniadol Ar-lein a Symudol?

Efallai y bydd marchnatwyr cynnwys am gymryd sylw o'r dadansoddiad AddThis diweddaraf o ymgysylltu cynnwys ar benbyrddau a dyfeisiau symudol. Datgelodd dadansoddiad Ch3 y cwmni dueddiadau ac ymddygiadau diddorol o ran y cynnwys y mae defnyddwyr yn ymwneud fwyaf ag ef, lle maent yn ymgysylltu, a'r amser o'r dydd y maent yn fwyaf tebygol o fod yn edrych arno. Yn ôl AddThis, y categorïau cynnwys a welodd yr ymgysylltiad mwyaf ar symudol oedd teulu a rhianta gyda chynnwys yn ymwneud â beichiogrwydd